Pedagogisch Coach & beleidsmedewerker

Groeien vanuit talent

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker / coach aan te stellen voor begeleiding van de pedagogisch medewerkers en het schrijven van het pedagogisch beleidsplan. Deze medewerker dient te voldoen aan bepaalde certificatie-eisen. Er voldoen voor deze functie een aantal HBO-opleiding. Daarnaast is het mogelijk om een pedagogisch medewerker niveau 4 een aanvullende opleiding te laten volgen. In de praktijk merkt Sterk dat het niet voor elke organisatie mogelijk is een medewerker te hebben die voldoet aan de eisen, dit kan te maken hebben met de schaarste in de huidige markt of het niet hebben van medewerkers met deze ambitie en / of opleidingsniveau. Om deze reden en het belang van een goede pedagogisch kwaliteit binnen de kinderopvang heeft Sterk een speciaal pedagogisch beleidsmedewerker/ coach abonnement ontwikkelt waarmee u in één keer voldoet aan de wetgeving, daarnaast verhoogt u op professionele en structurele wijze u pedagogische kwaliteit.

Het pedagogisch coach & beleidsmedewerker abonnement:

Sterk vindt een goede pedagogische kwaliteit van groot belang om deze reden is er een speciaal abonnement voor het coachen van uw medewerkers op pedagogisch kwaliteit. Binnen dit abonnement komt Sterk bijna maandelijks bij u op locatie, waarbij diverse activiteiten worden ondernomen ten einde doel samen te werken naar een Sterke kinderopvang.  Zo wordt er aandacht besteedt aan uw pedagogisch beleidsplan en het implementeren hiervan, het in kaart brengen en monitoren van het pedagogisch handelen door middel van (video)observaties en POP gesprekken, het aanbieden van workshops die aansluiten op de inzichten uit de observaties. Daarnaast is er aandacht voor de zorg- en opvoedvragen die onder pedagogisch medewerkers spelen binnen een intervisiebijeenkomst en wordt de kwaliteit van de leefomgeving en de mate van ontwikkelingsstimulering in kaart gebracht. Natuurlijk is het daarnaast ook mogelijk om in overleg bepaalde diensten frequenter in te zetten en andere diensten minder frequent. Samen kijken we naar de behoefte van uw kinderdagverblijf en volgen een gepaste weg in het coachen van uw pedagogisch medewerkers.