Beleidsontwikkeling

Jouw visie door ons geschreven

Bij de start van uw kinderdagverblijf is het nodig om diverse beleidsstukken te maken voordat u open mag. Denk hierbij aan het pedagogisch beleidsplan, beleid veiligheid en gezondheid en overige beleidsstukken. Deze beleidsstukken moeten volledig onderbouwd en in orde zijn voordat u open mag. Daarnaast worden deze documenten tijdens de inspectie beoordeeld en dienen zij dus geëvalueerd en aangepast te worden indien nodig. Sterk biedt jou begeleiding of neem het beleid ontwikkelen geheel uit handen nemen door het schrijven en / of aanpassen van beleidsstukken. Belangrijk hierbij is de visie, de werkwijze en de specifieke locatiekenmerken van u organisatie deze dienen altijd als uitgangspunt is bij het vormgeven van de beleidsstukken.

Met het pedagogisch beleidsplan wordt er met u als houder besproken wat u visie is. Indien u kinderopvang organisatie reeds open is wordt er eventueel op de groepen geobserveerd om te kijken welke unieke werkwijze de kinderopvang heeft. Hierop wordt vervolgens het pedagogisch beleidsplan geschreven. Sterk kan de volgende beleidsstukken voor u schrijven:

  • Beleid veiligheid en gezondheid. Dit kan binnen de risico monitor of binnen het format van Sterk in kinderopvang
  • Protocollen veiligheid en gezondheid
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Informatiepakket ouders
  • diverse protocollen, zoals bijvoorbeeld klachtenregeling

Na het schrijven van de beleidsstukken is het mogelijk om Sterk de vernieuwde beleidsstukken te laten implementeren. Dit kan onder andere door workshops en studiedag. Voor meer informatie kunt u kijken bij de workshops.