Pedagogisch Kwaliteitsmeting

Inzicht voor verbetering

Door middel van de NCKO kwaliteitsmonitor zal de kwaliteit binnen uw kinderopvang gemeten worden. Hierbij word de kwaliteit op drie delen gemeten:

  1. Interactieve vaardigheden van de pedagogisch medewerkers
  2. Kwaliteit van de leefomgeving
  3. Structurele kenmerken

Aan de hand van de kwaliteitsmonitor zal er door Sterk een advies worden gegeven tot verbeterpunten of eventuele benodigde actie(s).