Workshops en trainingen

Sterk in kinderopvang biedt verschillende workshops aan om het personeel binnen uw kinderdagverblijf te coachen op diverse vlakken.

Workshops en studiedagen pedagogisch medewerkers:

Binnen deze workshopserie of studiedag wordt de meldcode besproken. Er wordt aandacht besteed aan de eigen referentiekader van pedagogisch medewerkers, observeren, de signalen maar vooral ook aan de routes. Het doel is de kennis van de medewerkers te verhogen met betrekking tot de meldcode en kindermishandeling, waardoor zij kindermishandeling eerder opmerken en op een dergelijk signaal correct kunnen handelen.
Binnen de workshop / studiedag wordt gewerkt met casussen en rollenspel.

Dit onderwerp wordt aangeboden in vorm van een workshopserie van 3 bijeenkomsten of een studiedag.

Deze workshop / studiedag is gericht op het handelen en de kennis van de pedagogisch medewerker naar beleid veiligheid en gezondheid. Er wordt veel gewerkt met rollenspel en diverse opdrachten.

Binnen de workshop is er beperkte ruimte en worden de belangrijkste punten besproken en kleine opdrachten uitgevoerd. De workshop is uitermate geschikt om pedagogisch medewerkers even op te frissen en weer actief te laten nadenken over beleid gezondheid en veiligheid.
Binnen de studiedag is er voldoende ruimte om het gehele beleid gezondheid en veiligheid te bespreken en ermee te oefenen in rollenspel en diverse opdrachten. Deze studiedag is uitermate geschikt om de kennis van pedagogisch medewerkers te verhogen , nieuwe beleid te implementeren of handelingswijze van medewerkers te veranderen.

Voor het uitvoeren van deze workshop / studiedag dient er een leefruimte, slaapruimte en het liefst een keuken tot beschikking te zijn. Daarnaast is het van belang dat beleid gezondheid en veiligheid op orde is.

Elk jaar is het weer lastig om vernieuwende en leuke thema’s en activiteiten te verzinnen. We willen graag onze kinderen van de opvang het beste van het beste bieden, maar wees eerlijk soms is de inspiratie even op. Daarom organiseert Sterk in kinderopvang de Thema-doe-workshop waar wij samen een geweldig mooi activiteitenprogramma voor een jaar gaan maken.

Tijdens deze dag staat allereerst het belang van thematisch werken en activiteiten centraal. Vervolgens wordt er met elkaar gebrainstormd over leuke en vernieuwende thema’s en uiteraard activiteiten bij deze thema’s. Hierbij staan niet alleen verschillende ontwikkelingsgebieden voorop maar ook vernieuwend materiaal en kosteloos materiaal. Het concept ‘Thinking outside the box’ duidt het beste aan wat wij deze dag gaan doen.

think-outside-box_shutterstock_81177457 semi

Sterk in kinderopvang zal al deze geweldig ideeën vormgeven in een ‘ één jaar Thema-doe-boek’. Hierdoor heb je in 1 dag je gehele jaarplanning, thema’s en activiteiten af. Medewerkers hoeven zich geen zorgen te maken over de invulling van de thema’s en kunnen leuke en vernieuwde activiteiten uit het ‘thema-doe-boek’ halen. Daarbij kunnen zij daadwerkelijk meer tijd besteden aan de activiteiten aangezien de tijd van het bedenken ervan wegvalt.

De thema doe workshop wordt aangeboden in vorm van twee dagdelen of één hele dag.

De workshop voor onzekere pedagogisch medewerkers. Soms is het allemaal zo spannend, ze vergeten spontaan hun kennis of stotteren bij hun antwoord. Binnen deze workshop wordt er geoefend met het beantwoorden van vragen. Naast een stukje informatie wordt er vooral geoefend. Een ontspannen workshop die net dat kleine beetje extra vertrouwen geeft.

Workshops houders en leidinggevende:

Starten in de kinderopvang biedt starter informatie over hoe zij een kinderopvangorganisatie kunnen starten, maar met name ook waar zij aan moeten denken.
Het grootste gedeelte van deze workshop is informatief. Daarnaast wordt er gebrainstormd over de visie voor je kinderopvang en hoe je deze zo goed mogelijk kan uitstralen binnen de inrichting, werkwijze maar ook communicatie naar buiten.
Tijdens de workshop is er veel ruimte voor individuele gesprekken en het sparren met andere toekomstige kinderopvang houders.

Sterk in kinderopvang zet zich in om de kwaliteit binnen de kinderopvang organisatie te verhogen. Elk kind heeft recht op een goede start in diens ontwikkeling, de kwaliteit van de kinderopvang speelt hier een belangrijke rol in. Ondanks dat wij alle het woord ‘kwaliteit’ gebruiken of zeggen ‘opvang van hoge kwaliteit’ te bieden, is het soms moeilijk om aan te geven hoe je die kwaliteit precies biedt.
Er zijn namelijk 1001 manieren in de kinderopvang om kwaliteit te bieden. Elke kinderopvang organisatie is uniek en onderscheid zich met zijn eigen ‘kwaliteitsmerk’. Daarbij kan elk kinderdagverblijf in beweging en ontwikkeling blijven en diens kwaliteit verhogen , aanpassen of uitbreidde.
In de interactieve workshop “1001 manier om kwaliteit te bieden” gaan we in op diverse manier van kwaliteit binnen van organisatorische kwaliteit tot de kwaliteit van het activiteitenprogramma. Het doel is om elkaar te inspireren, aan te moedigen en met een frisse blik kan kijken naar de kwaliteit van uw kinderopvangorganisatie.

Alle workshops en studiedagen zijn interactief.  De prijzen verschillen per workshop of studiedag. Voor meer informatie over de workshops kunt u contact opnemen met Sterk in kinderopvang.