Daisy Koekkoek
Daisy KoekkoekPedagogisch beleidsmedewerker & coach
Tilky Langdon
Tilky LangdonPedagogisch beleidsmedewerker & coach
Joyce Hooft
Joyce HooftPedagogisch beleidsmedewerker & coach
Lisette Koning
Lisette KoningPedagogisch beleidsmedewerker & coach

Daisy Koekkoek

Daisy Koekkoek is de oprichtster van Sterk in kinderopvang. Hoewel het nooit haar bedoeling was om een dergelijke organisatie op te zetten als Sterk in kinderopvang,  zo idealistisch als Daisy is wilt zij graag dat alle kinderen in het land goede opvang kunnen genieten waarbij kwaliteit, aandacht voor het kind en diens ontwikkeling centraal staat. Hieruit begon het idee te groeien om een adviesbureau te creëren die kinderopvangorganisaties helpt om zichzelf te verbeteren. Gaandeweg ontdekte ze dat hier in de kinderopvangwereld behoefte aan was en vandaag de dag ondersteunt zij verschillende kinderopvangorganisaties door Nederland. Daisy heeft zowel een pedagogische als management achtergrond, tevens heeft zij de training inspecteur kinderopvang behaald.

“Sterk in kinderopvang heeft als doel kleine kinderdagverblijven een helpende hand toe te reiken, waardoor het kinderdagverblijf zich kan blijven ontwikkelen, groeien en verbeteren. Het beoogde doel van deze helpende hand is het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit binnen de kinderopvang.”

linkedin logo

Tilky Langdon

Tilky Langdon is pedagogisch coach en beleidsmedewerker bij Sterk in kinderopvang. Na het afronden van de opleiding Pedagogiek heeft ze in verschillende kinderopvangorganisaties gewerkt. Door haar opgedane kennis en ervaring binnen de kinderopvang is ze geïnteresseerd geraakt in het verbeteren van leeromgevingen en het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. Met veel liefde en interesse zet zij zich dan ook in om kinderdagverblijven te kunnen adviseren en ondersteunen bij het verhogen van de pedagogische kwaliteit.

“Met advies en ondersteuning op maat probeert Sterk in kinderopvang kinderopvangorganisaties de mogelijkheid te geven een goede kinderopvang aan te bieden. Hierdoor krijgt elk kind de kans om zichzelf en de wereld te kunnen ontdekken binnen een veilige omgeving.”

linkedin logo

Joyce Hooft

Joyce Hooft is als pedagogisch beleidsmedewerker werkzaam bij Sterk in kinderopvang. Zij heeft de bachelor Pedagogische Wetenschappen en master Forensische Gezinspedagogiek bij de Universiteit van Leiden afgerond. Tijdens deze studies heeft zij een stage gelopen bij een kinderopvangorganisatie en sindsdien is haar interesse gewekt in de optimalisatie van het pedagogisch klimaat binnen kinderopvangorganisaties. Daarom vindt Joyce het dan ook een uitdaging om kinderopvangorganisaties te kunnen ondersteunen.

‘’Sterk in kinderopvang staat voor het samenwerken met kinderopvangorganisaties. Om op deze manier een optimale omgeving te creëren voor de kinderen, waarin zij plezier ervaren en uitgedaagd worden. De medewerkers van Sterk in kinderopvang helpen de pedagogisch medewerkers door de diensten af te stemmen op dat wat zij nodig hebben. Zo dragen zij bij aan een zo best mogelijk pedagogisch klimaat.’’

linkedin logo

Lisette Koning

Lisette Koning is werkzaam als pedagogisch coach en beleidsmedewerker bij Sterk in kinderopvang. Na het afronden van de opleiding Pedagogiek is zij werkzaam geweest binnen verschillende kinderopvangorganisaties. Hier heeft zij ervaring opgedaan in het coachen van werknemers en het begeleiden van kinderen en ouders. In het coachen daagt zij pedagogisch medewerkers graag uit om het beste uit zichzelf te halen en plezier te houden in het vak zodat zij de best mogelijke zorg kunnen bieden en ieder kind hoog kwalitatieve opvang geniet.

“Sterk in kinderopvang biedt iedere kinderopvangorganisatie de mogelijkheid om de pedagogische kwaliteit hoog te houden door ondersteuning en begeleiding op maat aan te bieden. Zo krijgt ieder kind de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen een liefdevolle, veilige omgeving.”