Training: Wet Kinderopvang in de Praktijk

Kinderopvang zoals het hoort

Handvatten voor leidinggevende en houders

De workshop biedt handvatten voor leidinggevenden en houders op het gebied van de Wet Kinderopvang. Ook voor starters in de Kinderopvang is dit een interessante workshop en een goede leidraad voor het vervolg. De workshop bestaat uit twee dagdelen van 3,5 uur. Binnen de workshop wordt er aandacht besteed aan de eisen die de wet stelt aan het pedagogisch beleidsplan en beleid veiligheid en gezondheid. Daarnaast wordt er gesproken over de wijze waarop je het pedagogisch klimaat kan waarborgen. Uiteraard wordt er uitgebreid gesproken over de wetten ten aanzien van personeel en groepen en wordt er ruim aandacht besteed aan de drie uurs regeling. Als laatste wordt er ingegaan op de accommodatie, oudercommissie en ouderinformatie en is er mogelijkheid voor het inbrengen van eigen casussen. Na het volgen van deze workshop heb je kennis over wat er wettelijk verplicht is maar nog belangrijker hoe je dit in de praktijk als leidinggevende of houder kan waarborgen en uitvoeren.