logo sterk in kinderopvang

Aandachtsfunctionaris

Als kinderopvangorganisatie bent u wettelijk verplicht om een aandachtsfunctionaris te hebben voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het kan echter lastig zijn om deze functie binnen uw eigen organisatie in te vullen. Door het inschakelen van een externe aandachtsfunctionaris van Sterk in Kinderopvang, bent u verzekerd van een vakkundige en professionele invulling van deze belangrijke rol.

Onze aandachtsfunctionarissen hebben de opleiding aandachtsfunctionaris van LVAK succesvol afgerond en beschikken over de juiste kennis en ervaring om de meldcode op de juiste manier toe te passen. Zij bieden begeleiding bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van kinderen, maar treden ook op bij situaties waarin er signalen van grensoverschrijdend gedrag zijn door beroepskrachten. Hierdoor wordt de veiligheid van uw kinderen, medewerkers en organisatie gewaarborgd.

Onze aandachtsfunctionarissen zorgen er ook voor dat de kennis van de meldcode bevorderd wordt, wat wettelijk verplicht is. Bovendien fungeren zij als vraagbaak voor alle beroepskrachten uit uw organisatie.

Kies voor onze aandachtsfunctionarissen en blijf als kinderopvangorganisatie zorgeloos functioneren, terwijl de veiligheid van uw kinderen, medewerkers en organisatie gewaarborgd wordt.

zendendelict kinderopvang-2

Meldpunt

Als kinderopvangorganisatie is het van groot belang dat ouders erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen zich veilig voelen bij uw organisatie. Het kan echter voorkomen dat er signalen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten zijn waarover ouders zich zorgen maken. Deze gevoelens van onzekerheid vormen niet alleen een emotioneel probleem voor ouders, maar ook een bedrijfsrisico voor uw organisatie. Dit risico kan leiden tot ernstige gevolgen als de situatie escaleert.

Om ouders te helpen met deze zorgen hebben wij een meldpunt opgezet waar zij contact kunnen opnemen voor deskundig advies over wat te doen. Jaarlijks ontvangt u als organisatie een rapport met de gestelde vragen, waarbij persoonlijke gegevens zijn geanonimiseerd. Indien nodig bieden wij passend preventief advies op maat. Wanneer meerdere vragen binnen een korte periode worden gesteld, nemen wij contact op om de situatie te bespreken.

Als er een melding wordt gedaan door ouders of beroepskrachten, zal onze aandachtsfunctionaris de meldcode doorlopen. Dit is in het belang van het kind, de ouders, beroepskrachten en de organisatie zelf. Indien nodig werken we samen met de inspecteur van het onderwijs en hebben we contact met de politie.

Doordat de regie bij ons, als externe partij, ligt, ontstaat duidelijkheid en wordt er zo objectief mogelijk gewerkt. We streven naar maximale transparantie voor alle partijen, zodat uw kinderopvangorganisatie voor een veilige omgeving voor de kinderen kan zorgen en ouders gerustgesteld worden.

 

Aandachtsfunctionaris bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling

Als u als kinderopvangorganisatie te maken krijgt met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, kunnen onze aandachtsfunctionarissen u helpen. Zij begeleiden de beroepskracht bij het uitvoeren van de stappen van de meldcode, en bieden de benodigde steun en begeleiding op dat moment.

Onze aandachtsfunctionarissen nemen de situatie niet automatisch over. In plaats daarvan bieden ze uitleg over de stappen, een luisterend oor, en kunnen zij informatie inwinnen bij Veilig Thuis namens uw organisatie. Zij bieden actieve of minder actieve ondersteuning bij een gesprek met de ouders, helpen bij het vastleggen en in kaart brengen van de situatie, en wegen de aard en ernst van de onveiligheid om te bepalen welke zorg uw organisatie kan bieden. Indien nodig, kunnen zij ook helpen om een melding te doen.

Het prettige van het inschakelen van een externe aandachtsfunctionaris is dat beroepskrachten geholpen worden door iemand met een frisse blik. Dit kan helpen om de situatie op een andere manier te duiden. Door dit andere perspectief ontstaat er een weloverwogen beslissing bij iedere stap uit de meldcode.

Aandachtsfunctionaris bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag van een beroepskracht

Helaas is het risico op een melding van een vermoeden vanuit een beroepskracht steeds groter en reëler. Sinds de zaak van Robert M zijn zowel beroepskrachten als ouders alerter geworden. Hoewel dit bij reële vermoedens goed is, kan een valse beschuldiging een organisatie stuk maken. Een beschuldiging hoeft niet waar te zijn om ernstige gevolgen te hebben.

Wanneer u of een van uw beroepskrachten al dan niet vals beschuldigd wordt, kunt u zichzelf niet meer verdedigen of optreden als aandachtsfunctionaris. U bent per definitie niet objectief en een beschuldiging gaat altijd gepaard met veel emoties. Het is niet realistisch om te verwachten dat een interne aandachtsfunctionaris op dit moment de juiste beslissingen kan nemen.

Bij Sterk in Kinderopvang hebben wij al meerdere organisaties in deze situatie kunnen helpen. In het geval van een melding nemen wij de regie van u over. Dit ontzorgt niet alleen, maar toont ouders ook aan dat u de afwikkeling niet kunt manipuleren. Wij treden indien nodig op als contactpersoon en werken samen met de inspecteur van het onderwijs. Daarnaast kunnen wij ouderinformatie verzorgen, een crisisplan opstellen en doorverwijzen naar strafrechtadvocaten.

Training handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling kinderopvang

Bij Sterk in Kinderopvang vinden wij het belangrijk dat onze klanten goed zijn geïnformeerd over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom bieden wij als aandachtsfunctionaris jaarlijks een training op locatie aan, gericht op het eerste deel van de meldcode. Tijdens deze training behandelen wij onder andere de signalen en gevolgen van huiselijk geweld, en doorlopen we de stappen van de meldcode. Na afloop van de training ontvangt iedere deelnemer een hand-out met de belangrijkste informatie. Zo bevorderen wij de kennis van medewerkers van de organisaties waarvoor wij werken en dragen wij bij aan een veilige omgeving voor kinderen.

Deze training is ook los te boeken. Hier vindt u meer informatie. 

Ontvang onze uitgebreide hand-out bij de training Werken met de Meldcode

Teamtraining: veiligheid voor en door beroepskrachten

Bij Sterk in Kinderopvang vinden wij het belangrijk dat onze beroepskrachten veilig kunnen werken en dat zij goed zijn voorbereid op het handelen bij signalen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door collega’s. Daarom bieden wij onze klanten de juiste tools en trainingen om goed voorbereid te zijn op signalen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten. Om deze reden organiseren wij minimaal eens per twee jaar op locatie een training waarbij we ingaan op deel twee van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens deze training bespreken wij onder andere de signalen van beroepskrachten die (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vertonen, het vier-ogenprincipe en wat er kan gebeuren als iemand beschuldigd wordt. Ook leren wij de deelnemers hoe ze deze situatie kunt minimaliseren en wat wel en juist niet te doen als deze situatie zich voordoet. Met onze trainingen bent u als organisatie goed voorbereid en kunt u snel en effectief handelen bij signalen van grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten.

Deze training is ook los te boeken. Hier vindt u meer informatie. 

Kies voor de ondersteuning van onze aandachtsfunctionarissen en zorg dat uw organisatie op de juiste manier handelt.

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, daarom zorgen wij niet alleen voor de veiligheid van de kinderen maar ook voor die van onze beroepskrachten.

Houdertraining handelen bij signalen van (seksueel) grensoverschrijdend door een beroepskracht

Als houder of (locatie)directeur van een kinderopvangorganisatie wilt u natuurlijk dat uw beroepskrachten zich veilig voelen op de werkvloer. Maar wat als er signalen zijn van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door een beroepskracht? Tijdens onze kosteloze training voor houders en (locatie)directeuren leert u niet alleen de bedrijfsrisico’s kennen, maar krijgt u ook praktische tips om preventief te handelen en te weten wat wel en niet te doen in deze situatie. Vaak is deze training een echte eye-opener. De training duurt 2,5 uur. Mis deze training niet en bekijk onze agenda voor de locaties en tijden. Let op: per LRK-nummer zijn er maximaal twee plekken beschikbaar.

 

Pakket aandachtsfunctionaris Compleet

249 per jaar per LRK-nummer
 • Jaarlijkse teamtraining op uw locatie: handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Deelnemers die niet mee kunnen doen aan de training "handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" kunnen deze via onze e-learning inhalen
 • Eens per 2 jaar de teamtraining: handelen bij een vermoeden van (grens) overschrijdend gedrag van een beroepskracht
 • Eens per 2 jaar een ouderavond bij u op locatie
 • Voorrang voor de houders-/directie training
 • Gebruik voor al uw beroepskrachten en ouders van het meldpunt
 • Gereduceerd tarief bij acteren van de aandachtsfunctionaris in geval van binnenkomende meldingen
 • Jaarlijks een wisselende tool om de kennis vanuit de meldcode te stimuleren

Pakket aandachtsfunctionaris
gericht op deel 2 van de meldcode

189 per jaar per LRK-nummer
 • Eens per 2 jaar de teamtraining: handelen bij een vermoeden van (grens) overschrijdend gedrag van een beroepskracht
 • Eens per 2 jaar een ouderavond bij u op locatie
 • Voorrang voor de houders-/directie training
 • Gebruik voor al uw beroepskrachten en ouders van het meldpunt
 • Gereduceerd tarief bij acteren van de aandachtsfunctionaris in geval van binnenkomende meldingen
Neem contact met ons op voor deskundig advies over kinderopvang - Sterk in Kinderopvang

Voorkom onveilige situaties op de werkvloer en zet onze aandachtsfunctionaris in voor uw kinderopvangorganisatie.