logo sterk in kinderopvang

Menukaart pedagogisch beleid

Dit jaar hebben wij ons pedagogisch beleid aangepast om beter aan te sluiten op uw behoeften als houder. In plaats van een vaststaand beleid bieden wij nu een menukaart waarop u zelf een of meerdere keuzes kunt maken. Zo kunt u het pedagogisch beleid naar uw eigen wensen inrichten.

In onze folder vindt u ons volledige aanbod. U kunt hierop uw keuze(s) aankruisen en dit doorgeven aan uw pedagogisch coach. Zij zal er vervolgens voor zorgen dat de juiste processen in gang worden gezet.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met uw pedagogisch coach.

Ontdek de kracht van kwalitatieve scholing - Verbreed uw horizon met onze trainingen

Ontwikkelen of herschrijven pedagogisch beleid

Inhoud

Als kinderopvangondernemer weet u als geen ander hoe belangrijk het is om heldere en duidelijke beleidsstukken te hebben. Sterk in Kinderopvang begrijpt dit als geen ander en helpt u dan ook graag bij het opstellen van beleidsstukken die naadloos aansluiten op uw wensen, visie en doelstellingen. Of het nu gaat om een pedagogisch beleidsplan, een veiligheids- en gezondheidsplan, een voedingsbeleid, een mentoringplan, een wenbeleid, toestemmingsformulieren, invulformulieren rondom ziekte en medicatie, een vervoersbeleid, een anti-pestbeleid, een inzetbaarheidsverklaring, een schoonmaakrooster of andere beleidsstukken, bij Sterk in Kinderopvang bent u aan het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat uw beleidsstukken helder, duidelijk en overzichtelijk zijn en dat ze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Onderwerpen

Sterk in Kinderopvang biedt een breed scala aan beleidsstukken die we voor uw organisatie kunnen schrijven. Enkele voorbeelden zijn:

 • Pedagogisch beleidsplan
 • Veiligheids- en gezondheidsplan
 • Voedingsbeleid
 • Mentoring
 • Wenbeleid
 • Toestemmingsformulieren
 • Invulformulieren rondom ziekte en medicatie
 • Vervoersbeleid
 • Anti-pestbeleid
 • Inzetbaarheidsverklaring
 • Schoonmaakrooster
 • etc. 

Wij stemmen onze dienstverlening volledig af op uw wensen, visie en doelstellingen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze beleidsontwikkeling en -schrijven.

Aantal beleidsuren

Wij informeren u vooraf over het aantal uren dat wij schatten nodig te hebben voor het ontwikkelen of herschrijven van uw beleid. Mocht het aantal uren tijdens het proces afwijken, dan stellen wij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

beleidswerk sterk 3-2

Training: Kinderopvangwet Essentials

Inhoud

Bent u een startende of ervaren ondernemer, manager, beleidsmedewerker of pedagogisch coach in de kinderopvang en zoekt u naar meer kennis en begrip van de Wet Kinderopvang en het toezichtkader? Sterk in Kinderopvang biedt een vierdaagse training waarin u alles leert over deze belangrijke wet- en regelgeving. Deze training is speciaal ontworpen om u inzicht te geven in de inspectieprocessen en u te helpen om te voldoen aan alle regelgeving. Na afloop van deze training bent u volledig op de hoogte van de ins en outs van de Wet Kinderopvang en het toezichtkader.

Onderwerpen

Ontdek tijdens de “Kinderopvangwet Essentials” training alles over de wet- en regelgeving in de kinderopvang en de inspectieprocessen. U leert waar inspecteurs op letten en hoe u uw organisatie hierop het beste kunt voorbereiden. Gedurende de vier trainingsdagen behandelen we onderwerpen zoals de wettelijke kaders, het inspectieproces, beschikbare instrumenten van de GGD-inspecteur en bronnen over wet- en regelgeving. Ook leert u hoe u tijdens een inspectiebezoek en bij een handhaafbaar rapport moet handelen. Bovendien krijgt u handvatten voor het schrijven van een zienswijze.

Tijdens de vier trainingsdagen behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Wettelijke kaders
 • Inspectieproces
 • Beschikbare instrumenten van de GGD-inspecteur
 • Beschikbare bronnen rondom wet- en regelgeving
 • Omgaan met en handelen tijdens een inspectiebezoek
 • Omgaan met en handelen bij een handhaafbaar rapport
 • Het schrijven van een zienswijze

Aantal beleidsuren

We rekenen 14 beleidsuren per deelnemer

Meer informatie

Meer informatie over deze training vindt u hier. 

jurdisch advies bij ggd zaken en sancties vanuit de geRechterlijke hamer als symbool voor juridisch advies en ondersteuning bij GGD-zaken en gemeentelijke sancties

STERK-dag!

Inhoud

Op 21 oktober 2023 organiseert Sterk in Kinderopvang de eerste STERK-dag, een inspirerende en leerzame dag voor u en uw collega’s. Tijdens deze dag volgt u twee trainingen, onderbroken door een smakelijke lunch. Er zijn speciale trainingen voor pedagogisch medewerkers, leidinggevenden en houders. Mis deze kans niet en meld u nu aan voor de STERK-dag! Er zullen diverse trainingen worden verzorgd waar we u in de loop van het jaar steeds verder over informeren. Alvast een aantal ter indicatie: Arbeidsrecht (door een advocaat), De wet kinderopvang (door onze jurist), Toneel met BSO kinderen, Werkgeluk, De mogelijkheden van Lego.

Onderwerpen

managers, beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches. Hieronder vindt u een aantal van onze trainingen als indicatie:

 • Arbeidsrecht (verzorgd door een advocaat)
 • Wet Kinderopvang (verzorgd door onze jurist)
 • Toneel met BSO kinderen
 • Werkgeluk
 • De mogelijkheden van Lego

Gedurende het jaar zullen we u verder informeren over de inhoud en data van de trainingen. Heeft u nu al interesse of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Aantal beleidsuren

7 uur per deelnemer

 

sterk dag-2

Pedagogisch advies

Inhoud

Wilt u naast pedagogische coaching ook graag advies op pedagogisch gebied? Maak dan een (online) afspraak met uw coach of Amélie. Wij helpen u graag verder met uw vraagstukken en zorgen voor passend advies.

Onderwerpen

U kunt bij Sterk in Kinderopvang terecht voor pedagogisch advies op maat. U mag zelf het onderwerp inbrengen dat u besproken wilt hebben, bijvoorbeeld:

 • Een casus van een kind dat maar blijft huilen
 • Een druk kind dat niet rustig te krijgen is
 • Een kind dat bijt
 • Omgaan met diversiteit binnen de kinderopvang
 • Samenwerken met ouders in de opvoeding van hun kind
 • Pedagogisch verantwoord gebruik van digitale media
 • Ontwikkelingsstimulering van kinderen in verschillende leeftijdsfasen
 • Omgaan met agressief gedrag tussen kinderen onderling
 • Het opstellen van een pedagogisch beleidsplan
 • Omgaan met kinderen met speciale behoeften
 • Het belang van buitenspelen voor kinderen
 • Begeleiden van kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Pedagogisch verantwoord omgaan met voeding en maaltijden in de kinderopvang.
 • Een kind dat niet goed in de groep ligt
 • Omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen
 • Begeleiden van kinderen met een speciale behoefte
 • Het creëren van een positieve en veilige groepssfeer
 • Ouders die niet meewerken aan het beleid
 • Begeleiden van kinderen bij rouw en verlies
 • Effectief communiceren met ouders en collega’s over pedagogische kwesties.

 

Boek een (online) afspraak met uw coach of Amélie en ontvang deskundig advies om de situatie aan te pakken.

Aantal beleidsuren

Het aantal uren ligt aan uw vragen. 

 

comoplete training houders kinderopvang-2

Intervisie houders

Inhoud

Sterk in Kinderopvang biedt intervisiegroepen aan voor houders die behoefte hebben aan het delen van ideeën, tips en meningen. Lokale groepen worden gevormd door houders in de nabije omgeving en elke bijeenkomst vindt plaats op een andere locatie. Voor houders die verder weg zijn of de voorkeur geven aan digitaal, is er ook een online-intervisiegroep beschikbaar. Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, zodat iedereen voldoende spreektijd en aandacht krijgt. Neem contact met ons op voor meer informatie over intervisiegroepen.

Onderwerpen

Het onderwerp van de intervisie wordt gekozen in onderling overleg. Voorbeelden zijn:

 • Effectief leidinggeven in de kinderopvang
 • Omgaan met conflictsituaties met ouders of medewerkers
 • Verbeteren van de communicatie tussen medewerkers en/of met ouders
 • Veranderingen in wet- en regelgeving en de gevolgen hiervan voor de organisatie
 • Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Omgaan met veranderingen in de markt en de concurrentie
 • De rol van de houder bij het bevorderen van de professionele ontwikkeling van medewerkers
 • Risicomanagement en het voorkomen van incidenten in de kinderopvang
 • Het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel
 • Innovatie en het implementeren van nieuwe ideeën in de organisatie.
 • Samenwerken met externe partijen (zoals scholen, jeugdzorg, etc.)
 • Beleidsontwikkeling en -implementatie
 • Het omgaan met verschillende culturen en achtergronden van kinderen en ouders
 • Veiligheid en gezondheid in de kinderopvang
 • Pedagogische visie en werkwijze van de organisatie
 • Effectieve inzet van digitale middelen in de kinderopvang
 • Het ontwikkelen van een goed pedagogisch klimaat in de organisatie
 • Strategie en toekomstplanning voor de kinderopvangorganisatie
 • Het managen van groepsdynamiek en conflicten tussen kinderen of medewerkers.

Aantal beleidsuren

Een online intervisie duurt 1,5 uur en wordt 6 keer per jaar gehouden. Dit betekent dat het 9 beleidsuren kost.

Een lokale intervisie duurt 2,5 uur (1,5 uur intervisie en 1 uur een verzorgde lunch) en vindt 5 keer per jaar plaats. Dit zijn 12,5 beleidsuren.

 

intervisie een

Intervisie voor managers/leidinggevende

Inhoud

Als leidinggevende in de kinderopvang is het soms lastig om de juiste keuzes te maken. Het kan daarom erg waardevol zijn om te sparren met andere leidinggevenden: hoe pakken zij bepaalde situaties aan en wat zijn hun ideeën over actuele onderwerpen?

Tijdens de intervisie voor leidinggevenden worden ervaringen, tips en meningen gedeeld. Er zijn lokale groepen waarbij we leidinggevenden die bij elkaar in de buurt zijn samenvoegen. De intervisie vindt afwisselend plaats op locatie bij één van de deelnemers. Als uw organisatie verder weg is gevestigd of als u digitaal de voorkeur geeft, kunt u deelnemen aan de online-intervisiegroep.

Een intervisiegroep bestaat uit maximaal 10 deelnemers zodat iedereen voldoende spreektijd en aandacht krijgt.

Onderwerpen

Pedagogisch leidinggevenden en managers hebben vaak behoefte aan intervisie om te sparren over situaties waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten kunnen zij ervaringen delen, ideeën uitwisselen en van elkaar leren. Voorbeelden van onderwerpen die besproken kunnen worden tijdens intervisie voor managers/leidinggevenden zijn onder andere:

 • Effectief leidinggeven in de kinderopvang
 • Omgaan met conflictsituaties met ouders of medewerkers
 • Verbeteren van de communicatie tussen medewerkers en/of met ouders
 • Veranderingen in wet- en regelgeving en de gevolgen hiervan voor de organisatie
 • Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Omgaan met veranderingen in de markt en de concurrentie
 • De rol van de manager/leidinggevende bij het bevorderen van de professionele ontwikkeling van medewerkers
 • Risicomanagement en het voorkomen van incidenten in de kinderopvang
 • Het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel
 • Innovatie en het implementeren van nieuwe ideeën in de organisatie.
 • Implementeren van een pedagogisch beleidsplan
 • Effectief delegeren van taken en verantwoordelijkheden aan medewerkers
 • Oplossen van problemen met betrekking tot personeelsbeheer, zoals het omgaan met verzuim of disfunctioneren van medewerkers
 • Verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen verschillende teams of afdelingen binnen de organisatie
 • Omgaan met veranderingen binnen de organisatie, zoals fusies, reorganisaties of veranderingen in het beleid
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een effectief marketing- en communicatieplan
 • Bevorderen van de professionele ontwikkeling van medewerkers en het creëren van een leercultuur binnen de organisatie
 • Implementeren van innovaties en nieuwe technologieën binnen de kinderopvang
 • Bevorderen van een positieve bedrijfscultuur en het creëren van een gezonde werkomgeving.

Aantal beleidsuren

Een online intervisiesessie duurt 1,5 uur en wordt 6 keer per jaar georganiseerd, wat resulteert in een totaal van 9 beleidsuren.

Een lokale intervisie duurt 2,5 uur, inclusief een verzorgde lunch van 1 uur, en wordt 5 keer per jaar gehouden. In totaal beslaat dit 12,5 beleidsuren.

 

intervisie twee

Ouder-wen-informatie

Inhoud

We merken dat steeds meer pedagogisch medewerkers tegen problemen aanlopen met het wennen van baby’s op de groep. Sommige baby’s zijn gewend om alleen uit de borst te drinken of hebben moeite met zelfstandig in slaap vallen. Daarom bieden wij een op maat gemaakte brochure aan. U bepaalt zelf welke informatie erin komt en hoe deze visueel wordt ondersteund. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor foto’s van uw locatie, stockfoto’s of illustraties.

Onderwerpen

Bij Sterk in Kinderopvang zien we dat steeds meer pedagogisch medewerkers problemen ondervinden bij het wennen van baby’s op de groep. Daarom bieden we een op maat gemaakte brochure aan, waarbij u zelf kunt kiezen welke informatie erin wordt opgenomen en hoe dit visueel wordt ondersteund. Zo kunnen bijvoorbeeld foto’s van uw locatie, stockfoto’s of illustraties worden toegevoegd. We passen onze werkwijze aan bij die van uw locatie en zorgen ervoor dat uw wen- en voedingsbeleid ook in de brochure worden verwerkt.

Aantal beleidsuren

Het aantal beleidsuren dat wij nodig hebben, is afhankelijk van uw specifieke wensen en behoeften. Enkele vragen die we stellen zijn bijvoorbeeld: levert u zelf beleidsstukken aan die wij kunnen herschrijven, of ontwerpen wij de teksten zelf? Wenst u dat wij foto’s maken, of levert u zelf beeldmateriaal aan? En wilt u dat alles geïllustreerd wordt?

Naar aanleiding van uw antwoorden geven wij u vooraf een inschatting van het aantal uren dat we nodig hebben. Indien blijkt tijdens het proces dat er meer of minder uren nodig zijn, dan stellen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Een krachtig pedagogisch beleidsplan, het fundament van uw kinderopvangorganisatie

Online e-learing

Inhoud

Wij bieden op maat gemaakte trainingen voor pedagogisch medewerkers op basis van uw pedagogisch beleidsplan, veiligheids- en gezondheidsplan of ander beleidsstuk. Onze coach maakt de training leuk en interessant door middel van foto’s en video’s. Tijdens de training krijgen de medewerkers informatie en kunnen ze deze verfijnen door middel van vragen en interactie. Als u dat wenst, kunnen de medewerkers de training afsluiten met een toets en ontvangen ze een diploma.

Waarom?

Reden 1: Flexibel en minder werkdruk

Met onze e-learning module kunnen pedagogisch medewerkers zelf bepalen wanneer zij de training volgen. Of het nu thuis in pyjama is, tijdens een pauze of in een verloren uurtje als de kinderen slapen. Door de mogelijkheid om te pauzeren en later verder te gaan, wordt extra werkdruk in de avonden of in het weekend vermeden.

Reden 2: Boeiend en op maat

Onze coach past de inhoud van de e-learning module aan op uw specifieke wensen en situatie, met behulp van foto’s en/of video’s die bij uw organisatie passen. Zo kunnen bijvoorbeeld foto’s van uw groepen, video’s van het speelgoed of collega’s die iets vertellen worden toegevoegd. Hierdoor wordt de theorie direct gekoppeld aan de praktijk en wordt het leren niet alleen leuker, maar ook effectiever.

Reden 3: Aantoonbaarheid

De toezichthouder (GGD) hecht veel waarde aan aantoonbaarheid van ingevulde beleidsuren. Door ons online systeem wordt bijgehouden welke pedagogisch medewerker hoever gevorderd is in de training, waardoor de bewijsvoering naar de toezichthouder makkelijk is.

Onderwerpen

We bieden volledig op maat gemaakte e-learning modules aan, waardoor we in principe elk onderwerp kunnen behandelen. Hier zijn enkele voorbeelden van trainingen die we voor het hele team kunnen ontwerpen:

 • Pedagogisch beleid
 • Veiligheid en gezondheid
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Ouderparticipatie
 • Doorgaande ontwikkelingslijn
 • Mentoring
 • Voeding

Maar we kunnen ook specifieke e-learning modules maken voor een deel van het team, bijvoorbeeld om nieuwe medewerkers, ZZP’ers of stagiaires kennis te laten maken met uw organisatie 

Aantal beleidsuren

Iedere e-learning module wordt op maat gemaakt, afgestemd op de specifieke wensen van uw organisatie. Hierdoor is het aantal beleidsuren niet van tevoren vast te stellen. Wij geven u vooraf een indicatie van het aantal uren op basis van uw wensen. Mochten de uren tijdens het proces afwijken, dan stellen wij u daarvan direct op de hoogte.

online elearning twee-2

Formats | Inwerken

Inhoud

Sterk in Kinderopvang biedt handige formats aan om het inwerken van nieuwe beroepskrachten gestructureerd te laten verlopen. Dit kan zowel op papier als digitaal. Door de werkdruk komt het er vaak niet van om hier echt de tijd voor te nemen, maar goed ingewerkte beroepskrachten zijn goud waard. De formats worden op maat gemaakt aan de hand van uw wensen, zodat u het inwerkproces op een efficiënte manier kunt organiseren.

Waarom?

Reden 1: Voorkom conflicten door heldere afspraken

Conflicten kunnen ontstaan door verwarring over wie wat wanneer moet doen. Met ons format voor het maken van heldere afspraken kunt u dit voorkomen en duidelijke afspraken maken.

Reden 2: Zorg voor een gastvrij gevoel

Nu pedagogisch medewerkers keuze hebben in waar ze gaan werken, is het extra belangrijk om goed voor ze te zorgen. Met ons overzichtelijke administratieformat voelen nieuwe beroepskrachten zich welkom en gewaardeerd. Dit geeft een veilig gevoel en draagt bij aan een gastvrije werkomgeving.

Reden 3: Aantoonbaarheid voor toezichthouder

De GGD wil graag bewijs zien dat nieuwe beroepskrachten op de hoogte zijn van het interne beleid. Met ons format kunt u dit eenvoudig aantonen en zorgt u voor transparantie en duidelijkheid.

Onderwerpen

We bieden een format op maat, dat volledig is afgestemd op uw interne organisatieprocessen. Dit zijn een aantal voorbeelden van onderwerpen:

 • Afspraken over dagindeling en activiteiten op de groep
 • Procedures voor veiligheid en gezondheid (bijv. EHBO, hygiëne, medicatie)
 • Beleid rondom ouderparticipatie en communicatie met ouders
 • Inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers
 • Registratieformulieren voor incidenten en ongevallen
 • Evaluatieformulieren voor stagebegeleiding
 • Checklist voor groepsoverdracht tussen medewerkers
 • Protocollen voor risicovol spelen en buitenactiviteiten
 • Beleid voor het omgaan met kinderen met speciale behoeften of zorg
 • Beleid voor het organiseren van uitjes en excursies met de kinderen
 • Afspraken en procedures voor de pedagogische aanpak en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
 • Evaluatieformulier voor oudergesprekken
 • Checklist voor het observeren van kinderen
 • Registratieformulier voor medicijngebruik
 • Formulier voor het aanvragen van verlof of vakantie
 • Evaluatieformulier voor het inwerktraject van nieuwe medewerkers
 • Intakeformulier voor nieuwe kinderen
 • Vragenlijst voor tevredenheidsonderzoek onder ouder.

Aantal beleidsuren

We maken vooraf een schatting van het aantal beleidsuren dat nodig is om uw wensen te realiseren. Dit is afhankelijk van de aangeleverde informatie en uw specifieke wensen. U ontvangt van tevoren een indicatie van het aantal uren dat wij verwachten nodig te hebben. Indien tijdens het proces blijkt dat de uren afwijken, zullen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

fVereenvoudig het inwerkproces met ons op maat gemaakte invulformulier voor nieuwe beroepskrachten

Brochure

Inhoud

Wij kunnen een brochure op maat maken die voldoet aan uw wensen en eisen. Het doel van de brochure is om aankomende of huidige ouders te informeren over uw kinderopvangorganisatie. De inhoud van de brochure wordt afgestemd op uw pedagogisch beleid, algemene zaken of veiligheids- en gezondheidsplan.

Onze coach maakt de brochure aan de hand van uw wensen. Daarbij wordt gezorgd voor heldere informatie, ondersteund door passende foto’s en illustraties. Ook zullen we de huisstijl van uw organisatie aanhouden. U kunt kiezen om het drukklare bestand zelf te laten drukken, of wij kunnen het drukwerk voor u regelen tegen een meerprijs.

Het aantal beleidsuren dat benodigd is voor het maken van de brochure hangt af van uw specifieke wensen. We zullen vooraf een urenindicatie geven, maar als blijkt dat de uren afwijken, zullen we u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Waarom?

Reden 1: Marketing

Een professionele brochure geeft uw organisatie een luxe en betrouwbaar gevoel. Dit kan ouders helpen om voor uw kinderopvang te kiezen en kan bijdragen aan een positief imago.

Reden 2: Ouders informeren

Een brochure biedt ouders een fysiek document waarin ze belangrijke informatie kunnen vinden. Het kan ouders helpen om vragen te beantwoorden en verwarring te voorkomen. Bovendien kan een mooie brochure bijdragen aan de beleving van ouders en de betrokkenheid bij de kinderopvang.

Reden 3: Aantoonbaarheid

Een brochure kan dienen als bewijs voor de toezichthouder (GGD) dat u zich inzet voor transparante ouderinformatie. Dit is belangrijk voor de naleving van wet- en regelgeving en kan bijdragen aan een goede relatie met de GGD en gemeente.

Onderwerpen

We maken een brochure op maat. In principe kunnen we een brochure over elk onderwerp maken. We raden u wel aan om dit te doen over een onderwerp waarvan u inschat dat het een tijdje niet verandert.

Een paar voorbeelden:

 • Algemene ouderbrochure met openingstijden, visie, missie, beleidsstukken, huisregels, contactgegevens, enz.
 • Ouderbrochure voor nieuwe ouders met informatie over openingstijden, visie, wenbeleid, pedagogisch beleid, voedingsbeleid, enz.
 • Ouderbrochure gericht op het pedagogisch beleid, veiligheids- en gezondheidsbeleid of voedingsbeleid
 • Brochure over speciale activiteiten en evenementen die georganiseerd worden, zoals themadagen, workshops en feestjes
 • Brochure over de buitenruimte en buitenspelen, inclusief informatie over speeltoestellen, spelmaterialen en veiligheid
 • Brochure over de ontwikkeling van kinderen, inclusief tips voor ouders om de ontwikkeling te stimuleren en te volgen
 • Brochure over de samenwerking met scholen en andere instanties in de buurt, inclusief informatie over de overdracht van kindgegevens en andere samenwerkingsafspraken
 • Jaarboek waarbij aan de hand van iedere maand wordt beschreven wat ouders kunnen verwachten van uw organisatie, zoals sluitingsdagen, thema-planning, vieringen, huisregels.

 

Aantal beleidsuren

We passen onze beleidsuren aan op basis van uw informatie en behoeften. Voorafgaand aan de start van het project ontvangt u een schatting van het aantal uren dat we denken nodig te hebben. Mochten de uren tijdens het proces afwijken, dan zullen we u hierover uiteraard zo snel mogelijk informeren.

brochure-2

Getekend beleid

Inhoud

De coach vertaalt de gedragsafspraken uit uw veiligheids- en gezondheidsplan naar visuele protocollen met korte teksten die u kunt ophangen. Op deze manier worden de afspraken op een vriendelijke manier versterkt. De coach ontwerpt de protocollen op basis van uw veiligheids- en gezondheidsplan met behulp van illustraties of foto’s, en past uw huisstijl toe zodat deze bij uw locatie past.

U kunt ervoor kiezen om het drukklare bestand te ontvangen en de protocollen zelf uit te printen en te lamineren. Als u wilt, kunnen wij dit ook voor u doen tegen een kleine vergoeding.

Waarom?

Reden 1: Inslijpen afspraken

Tekeningen spreken het visuele geheugen aan. Dit zorgt ervoor dat afspraken makkelijker ingeslepen worden. Hierdoor is uw veiligheids- en gezondheidsplan niet langer een papieren tijger maar gaat het werkelijk leven.

Reden 2: Goed gevoel

Iedereen die de locatie bezoekt ziet hoe serieus de veiligheid en gezondheid genomen wordt. Denk hierbij aan ouders, de GGD-inspecteur of geïnteresseerde gezinnen tijdens de rondleiding. En dat geeft een goed gevoel.

Reden 3: Overzichtelijke communicatie

Door gedragsafspraken uit het veiligheids- en gezondheidsplan te vertalen naar tekeningen met korte tekst, wordt het makkelijker voor medewerkers om zich aan de afspraken te houden. Ook zorgt dit voor een eenvoudige en overzichtelijke manier van communiceren, waardoor er minder ruimte is voor misverstanden. Dit draagt bij aan een veilige en gezonde omgeving voor kinderen en medewerkers.

Onderwerpen

We maken protocollen op maat, gebaseerd op uw veiligheids- en gezondheidsplan en uw wensen.

Enkele voorbeelden van protocollen die we kunnen maken zijn:

 • Uitstapjes
 • Verschonen
 • Aannemen van poeder- en moedermelk
 • Omgaan met dieren
 • Medische handelingen
 • Voedselbereiding en -opslag
 • Hygiëne
 • Speelgoedgebruik
 • Pesten en agressie
 • Toegangsbeleid

Maar we staan ook open voor andere ideeën en suggesties. Bespreek de mogelijkheden met uw coach of kom zelf met een goed idee!

Hoeveel beleidsuren?

We maken alle protocollen op maat, volledig afgestemd op jouw wensen. Daarom kunnen we van tevoren geen precieze inschatting geven van de benodigde beleidsuren. Wanneer je geïnteresseerd bent in protocollen, ontvang je vooraf een indicatie van het aantal uren dat nodig is.

getekend beleid-2

Kinderboekje

Inhoud

De coach maakt aan de hand van uw wensen een gepersonaliseerd kinderboekje. In overleg met de pedagogisch medewerker of de kinderen zelf kunnen de teksten worden geschreven. De illustraties kunnen bestaan uit foto’s, tekeningen of een combinatie van beide en zullen aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de doelgroep.

U kunt kiezen voor het drukklare bestand en dit zelf laten drukken waar en wanneer u wilt. Of u kunt ervoor kiezen om het boekje (tegen meerprijs) door ons te laten drukken en het direct uit te delen. Zo heeft u een uniek en persoonlijk boekje dat perfect past bij uw kinderopvangorganisatie.

Waarom?

Reden 1: Voorbereiding voor nieuwe kinderen

Een nieuwe opvangplek kan voor veel kinderen en ouders spannend zijn. Met het kinderboekje dat de coach maakt, kunnen kinderen en ouders zich goed voorbereiden. Het boekje zorgt voor een ontspannen en soepel wenproces. De teksten kunnen in samenspraak met de pedagogisch medewerker of juist met de kinderen worden geschreven. De illustraties sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van de doelgroep.

Reden 2: Marketing

Een eigen (prenten)boekje is een leuk marketingproduct dat perfect aansluit bij uw dienstverlening: het bieden van kinderopvang. Het boekje kan bijvoorbeeld uitgedeeld worden tijdens een open dag, rondleiding of als welkomstcadeau voor nieuwe ouders.

Onderwerpen

U kunt kiezen uit diverse soorten boekjes die passen bij uw specifieke situatie en wensen:

 • Een prentenboekje voor nieuwe kinderen waarbij de lezer via het hoofdpersonage een dag bij uw kinderopvang beleeft.
 • Een boekje voor BSO-kinderen met een verhaal dat door de kinderen zelf is geschreven.
 • Een boek waarin u verhalen en/of foto’s deelt van de geschiedenis van uw organisatie. Dit is vooral leuk als de organisatie een jubileum viert.
 • Een boekje dat u kunt uitdelen op de verjaardag van een kind.
 • Een boekje dat u kunt uitdelen tijdens een viering of evenement.

Hoeveel beleidsuren?

We maken ieder boekje op maat, dus elk boekje is uniek. De hoeveelheid tijd die we nodig hebben om het boekje te maken hangt af van uw wensen en input. Als u interesse heeft in een boekje, geven we u vooraf een schatting van het aantal uren dat we hiervoor nodig hebben, gebaseerd op uw specifieke wensen en behoeften.

kinderboekje-2

Juridisch advies

Inhoud

Bent u met een juridisch vraagstuk betreffende de Wet kinderopvang geconfronteerd? Onze jurist staat voor u klaar om u te helpen.

Tip: als u een handhavingsrapport heeft ontvangen, raden wij u aan om op zijn minst een zienswijze te laten schrijven door onze jurist.

De jurist zal op basis van uw vraag een afspraak met u maken, zowel online als op locatie, om uw situatie te bespreken en u passend advies te geven.

Onderwerpen

Als u een juridisch vraagstuk heeft met betrekking tot de kinderopvang, dan kunt u dit bespreken met onze gespecialiseerde jurist. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende onderwerpen:

 • Boetes die zijn opgelegd
 • Handhavingsrapporten
 • Het controleren van contracten
 • Arbeidsrechtelijke zaken
 • Geschillen met ouders over de opvang of de facturatie
 • Geschillen met medewerkers over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden of ontslag
 • Het opstellen of controleren van algemene voorwaarden en/of privacyverklaringen
 • Vragen over het oprichten van een kinderopvangorganisatie, zoals de rechtsvorm en het voldoen aan de wettelijke eisen

 

De jurist maakt aan de hand van uw vraag een afspraak met u, zowel online als op locatie, om uw casus te bespreken. Vervolgens krijgt u passend advies voor uw situatie.

Hoeveel beleidsuren?

Het aantal beleidsuren dat nodig is, hangt af van uw specifieke vraag.

jurdisch advies bij ggd zaken en sancties vanuit de geRechterlijke hamer als symbool voor juridisch advies en ondersteuning bij GGD-zaken en gemeentelijke sancties

Workshops, trainingen, opleidingen

Inhoud

Sterk in Kinderopvang organiseert regelmatig workshops, trainingen en scholingen op onze locatie. Om de leeropbrengst maximaal te maken, is het de bedoeling dat per organisatie maximaal twee medewerkers deelnemen. Houd onze website in de gaten voor ons actuele aanbod.

Onderwerpen

Hieronder vindt u ons aanbod aan workshops, trainingen en opleidingen gericht op de kinderopvang:

Opleiding Babyspecialist:
Laat uw pedagogisch medewerkers hun IKK-proof geaccrediteerde babyspecialist certificaat behalen. Bekijk hier meer informatie over deze opleiding.

Workshop: Constructief communiceren met ouders
Leer hoe u als pedagogisch medewerker een slechtnieuwsgesprek op een oplossingsgerichte manier kunt voeren met ouders. Bekijk hier meer informatie over deze workshop.

Workshop: Handelen bij vermoedens van huiselijk geweld
Leer als pedagogisch medewerker de stappen van de meldcode op interactieve wijze te doorlopen bij vermoedens van huiselijk geweld. Bekijk hier meer informatie over deze workshop.

Training: Vermoeden van een geweldsdelict- of zedendelict door een medewerker
Deze training is gericht op houders en managers en behandelt deel twee van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: wat te doen als een van uw medewerkers wordt beschuldigd van een gewelds- of zedendelict? Bekijk hier meer informatie over deze training.

Hoeveel beleidsuren?

Afhankelijk van de scholing die u kiest, kan het aantal beleidsuren variëren.

Ontdek de kracht van kwalitatieve scholing - Verbreed uw horizon met onze trainingen

Locatie APK

Inhoud

U heeft de keuze uit twee opties:

 1. Bouwkundig advies
 2. Advies over speelmateriaal.


Bouwkundig advies

Onze bouwkundige expert komt bij u langs om al uw vragen over bouwkunde te beantwoorden. Daarnaast kan hij waardevolle suggesties geven om het maximale uit uw locatie te halen. Denk hierbij aan het realiseren van extra kinderplaatsen, het verbeteren van veiligheidsvoorzieningen, het optimaliseren van de indeling van de ruimtes of het doorvoeren van kostenbesparende wijzigingen.

Speelmateriaal advies

Onze specialist stelt een plan op voor uw organisatie of vestiging op basis van uw wensen. Wilt u bijvoorbeeld een duurzamere inrichting, aansluiting bij Montessori of Pikler, of een toekomstgerichte opvang met digitale producten?

Als u na de locatie-APK’s enthousiast bent maar de investering te zwaar lijkt, kan Sterk in Kinderopvang u helpen bij het aanvragen van financiering.

Onderwerpen

Onze specialisten staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van organisatieadvies op maat. U kunt bij ons terecht voor gerichte vragen of advies op een meer globaal niveau. Ook is het mogelijk om specifiek advies te krijgen voor een enkele locatie. Wij denken graag met u mee en bieden oplossingen die passen bij uw wensen en behoeften.

Hoeveel beleidsuren?

Ons advies wordt afgestemd op uw vraag, daarom verschilt het aantal beleidsuren per vraagstuk.

 

Veiligheid en zekerheid met onze locatiescans: Onze pedagogisch coaches zijn er klaar voor!

Installatie Oudercommissie

Inhoud

Sterk in Kinderopvang ondersteunt bij de opstart van uw oudercommissie. We stellen een map samen met alle benodigde informatie. Indien gewenst kan uw coach een bezoek brengen om de oudercommissie te informeren en installeren.

Een goede start is immers het halve werk!

Onderwerpen

Wij voorzien de oudercommissie van alle beleidsstukken die wettelijk verplicht zijn.

Hoeveel beleidsuren?

Het samenstellen van de oudercommissiemap kost ongeveer 5 uur. Het installeren van de oudercommissie op locatie duurt ongeveer 2,5 uur.

oudercommissie-3

Proefinspectie

Inhoud

Laat uw organisatie inspectie-proof maken door Sterk in Kinderopvang. Vraag een proef-inspectie aan en ontvang een volwaardig onderzoek inclusief inspectiebezoek en rapport. Dit zonder sancties maar mét waardevolle tips. Zo weet u zeker dat uw organisatie voldoet aan de inspectie-eisen.

Onderwerpen

Uw organisatie of vestiging wordt beoordeeld vanuit het perspectief van een GGD-inspecteur. Na afloop ontvangt u waardevolle feedback en nuttige tips.

Hoeveel beleidsuren?

We hebben ongeveer 13 beleidsuren nodig om de proefinspectie uit te voeren.

 

Zekerheid en vertrouwen bij de GGD-inspectie dankzij onze proefinspectie

Advies hoogbegaafdheid

Inhoud

Wanneer hoogbegaafde kinderen niet op de juiste manier worden begeleid, kunnen ze zichzelf en hun omgeving flink in de weg zitten. Bij Sterk in Kinderopvang hebben we een hoogbegaafdheidsspecialist genaamd Ellen, die u kan helpen met uw vragen en advies kan geven voor een specifiek kind (inclusief observatie indien nodig) of een teamtraining kan verzorgen. Door haar jarenlange ervaring met hoogbegaafde kinderen in en buiten de kinderopvang, kunt u rekenen op deskundig advies. Indien gewenst kan ze ook de ouders betrekken bij het advies.

Onderwerpen

Onze hoogbegaafdheidsspecialist Ellen kan uw vragen beantwoorden en u adviseren over hoe u het beste kunt omgaan met hoogbegaafde kinderen, inclusief observatie van een specifiek kind. Daarnaast kan ze een teamtraining verzorgen waarin ze uitlegt hoe u hoogbegaafdheid kunt herkennen en hoe u het beste kunt handelen. Het advies en de training zijn gebaseerd op jarenlange ervaring met het werken met hoogbegaafde kinderen, zowel in de kinderopvang als daarbuiten. Ouders kunnen indien gewenst ook bij het advies betrokken worden..  

Hoeveel beleidsuren?

Afhankelijk van uw wensen wordt het aantal beleidsuren bepaald.

 

pedaogigsch beleidsplan twee-2

Training kindergebaren

Inhoud

Ontdek in slechts 2 uur alles over babygebaren en hoe u deze in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken. Onze deskundige laat u kennismaken met de voordelen van babygebarentaal en toont u tal van voorbeelden. Met behulp van een dagschema uit de kinderopvang leert u ongeveer 25 gebaren en krijgt u tips om deze toe te passen bij dagelijkse activiteiten zoals liedjes zingen, voorlezen, eten en verschonen. Een praktische en waardevolle workshop voor pedagogisch medewerkers!

Waarom?

Het inzetten van babygebarentaal op een kinderdagverblijf heeft verschillende voordelen, bijvoorbeeld:

 • Het bevordert de communicatie tussen pedagogisch medewerkers en baby’s, omdat baby’s met behulp van gebaren kunnen aangeven wat ze willen of nodig hebben.
 • Het kan bijdragen aan een vermindering van frustratie bij baby’s, omdat ze zich beter begrepen voelen.
 • Het kan de taalontwikkeling van baby’s stimuleren en ze helpen om sneller woorden te leren begrijpen en gebruiken.
 • Het kan bijdragen aan een positieve sfeer en band tussen pedagogisch medewerkers en baby’s, omdat het communicatie mogelijk maakt op een meer directe en intuïtieve manier.
 • Het stimuleert de taalontwikkeling van het kind en vergroot de woordenschat.
 • Het kan helpen bij de communicatie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen die nog niet goed kunnen praten.
 • Het kan bijdragen aan de ontwikkeling van de fijne motoriek van het kind, doordat het leren van gebaren vraagt om specifieke handbewegingen.
 • Het kan bijdragen aan de sociale ontwikkeling van het kind, doordat het leren van gebaren vraagt om interactie met anderen.

Hoeveel beleidsuren?

Voor de training tot 25 deelnemers rekenen we 4 beleidsuren. 

babygebaren-2

Eigen idee

Indien u iets nodig heeft dat niet in ons huidige aanbod is opgenomen, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd open voor uw suggesties en denken graag met u mee!

 

eigen idee-2