logo sterk in kinderopvang

Beleid voorschoolse educatie

Bent u van plan om een voorschoolse educatie locatie op te zetten? Dan is het belangrijk om te weten dat uw beleid op een aantal punten moet afwijken van een reguliere kinderopvanglocatie. Maar geen zorgen, Sterk in Kinderopvang staat voor u klaar! Wij helpen u graag bij het schrijven van aangepaste pedagogische beleidsplannen, uitgebreide scholingsplannen voor uw beroepskrachten en ouderparticipatiebeleid dat voldoet aan de VE wet- en regelgeving. Zo kunt u zich focussen op wat écht belangrijk is: het bieden van kwalitatieve voorschoolse educatie aan uw jonge leerlingen.

Neem contact met ons op voor deskundig advies over kinderopvang - Sterk in Kinderopvang

VE-Pedagogisch beleidsplan

 • 1,5/2 uur voorgesprek
 • 10 uur schrijven van uw pedagogisch beleidsplan VE
 • 1 correctieronde

VE-Pedagogisch beleidsplan

Bent u op zoek naar een kwalitatief hoogstaand pedagogisch beleidsplan voor voorschoolse educatie? Bij Sterk in Kinderopvang begrijpen wij dat uw beleid moet voldoen aan de uitgebreide wet- en regelgeving die geldt voor VE-locaties.

Onze beleidsmedewerkers voeren een voorgesprek met u om uw pedagogische visie en handelen in kaart te brengen en uw locatie te leren kennen. Hierbij wordt gekeken naar onder andere het aantal kindplaatsen, de groepen en het gebruik van de 3-uursregeling.

Aan de hand van deze informatie schrijven wij voor u een op maat gemaakt pedagogisch beleidsplan. Na uw feedback en correcties wordt het plan geleverd in zowel PDF- als Word-formaat. Zo kunt u het plan niet alleen op uw website plaatsen, maar ook in de toekomst eenvoudig actualiseren.

VE beleidsupdate service

Bent u op zoek naar een partner die uw bestaande pedagogisch beleidsplan VE kan actualiseren? Sterk in Kinderopvang biedt hiervoor een speciaal pakket aan. Onze beleidsmedewerker gaat vier uur lang aan de slag met het herschrijven van uw plan. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan brengen wij u daarvan tijdig op de hoogte.

Het proces start met een voorgesprek waarin u uw wensen en doelen bespreekt. Vervolgens gaat onze beleidsmedewerker aan de slag om uw plan up-to-date te maken. Uw feedback wordt vervolgens verwerkt in het plan.

Het geactualiseerde plan ontvangt u in zowel PDF als Word-formaat, zodat u het kunt publiceren op uw website en gemakkelijk kunt bijwerken in de toekomst.

VE beleidsupdate service

 • 1 uur voorgesprek
 • 4 uur herschrijven van uw beleidsplan
 • 1 correctieronde

VE Scholingsplan

 • 1,5/2 uur voorgesprek
 • 4 uur schrijven van uw scholingsplan
 • 1 correctieronde

VE Scholingsplan

Sterk in Kinderopvang ontwikkelt op maat gemaakte scholingsplannen die voldoen aan de wettelijke eisen en eventuele aanvullende eisen van de gemeente.

Ons proces begint met een voorgesprek waarin onze beleidsmedewerker uw visie op voorschoolse educatie en scholing van uw beroepskrachten in kaart brengt. We inventariseren waar uw wensen en behoeften liggen rondom scholing en waar de grenzen liggen.

Aan de hand van de verkregen informatie schrijft onze beleidsmedewerker uw scholingsplan, bestaande uit een kort, middellang en lang termijnplan.

Na het voltooien van het plan kunt u uw feedback geven, waarna onze beleidsmedewerker eventuele correcties doorvoert.

Uiteindelijk ontvangt u het plan in zowel een PDF- als een Word-document, zodat u het kunt publiceren op uw website en het in de toekomst gemakkelijk kunt aanpassen.

VE-Ouderparticipatieplan

 • 1,5/2 uur voorgesprek
 • 4 uur schrijven van uw scholingsplan
 • 1 correctieronde

VE-Ouderparticipatieplan 

Als u in aanmerking wilt komen voor gemeentelijke subsidie voor voorschoolse educatie, dan kan een ouderparticipatieplan verplicht zijn. Hierin beschrijft u hoe ouders betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kinderen en hoe u een civil society creëert. Sterk in Kinderopvang kan u helpen bij het schrijven van uw ouderparticipatieplan. Onze beleidsmedewerker brengt uw visie op ouderparticipatie in kaart tijdens een voorgesprek en schrijft aan de hand daarvan het plan. Uiteraard krijgt u de mogelijkheid feedback te geven en wordt het plan geleverd in zowel PDF- als Word-formaat.

Verbeter de kwaliteit van uw kinderopvang met onze pedagogische coaching

Wilt u meer weten?