logo sterk in kinderopvang

Pedagogische Coaching

Als houder van een kinderopvang wilt u niets anders dan het beste voor uw opvang. Naast praktische zaken hecht u ook veel waarde aan de pedagogische kwaliteit voor de kinderen. Daarom wilt u een ervaren coach die uw pedagogisch medewerkers kan ondersteunen in het verbeteren van hun kwaliteiten. Daarnaast wilt u een sterk pedagogisch beleidsplan dat voldoet aan de wetgeving.

Bij Sterk in Kinderopvang bieden wij zowel reguliere als VE-coaching op locatie, door heel Nederland. Onze coaching is gebaseerd op uitdagende en effectieve coachvormen die volledig zijn afgestemd op uw behoeften. Samen zorgen wij ervoor dat uw kinderopvang het beste uit zichzelf kan halen. En met ons Kwaliteitsabonnement bent u het hele jaar door verzekerd van onze expertise en begeleiding.

Pedagogische coaching voor kwalitatieve kinderopvang

Pedagogische coaching 

Met Sterk in Kinderopvang heeft u een ervaren pedagogisch coach aan uw zijde die bij u op locatie komt met een koffer vol uitdagende materialen om uw team te coachen op persoonlijke groei, teamprofessionalisering en expertise rondom kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Ons coachplan is volledig afgestemd op uw behoeften, zodat u precies weet wat er wanneer op de planning staat. Zo kunt u zich volledig richten op het bieden van de beste zorg en begeleiding voor de kinderen in uw opvang.

Beleidswerkzaamheden

Onze beleidsmedewerkers stellen jaarlijks een praktisch en uitgebreid aanbod samen dat volledig is afgestemd op de behoeften van de kinderopvangbranche. Wij geloven erin dat beleid ook in de praktijk moet werken en daarom creëren wij producten die leven en geen papieren tijgers zijn. Dit jaar hebben wij ons gericht op het ontlasten van de werkdruk met ons aanbod, dat varieert van juridisch advies tot het ontwikkelen van brochures en van locatie-APK tot proefinspecties. Download onze flyer en ontdek welke producten onze bestaande klanten dit jaar hebben gekozen.

VE coaching

Binnen uw kinderopvangorganisatie is VE-coaching sinds januari 2022 wettelijk verplicht. Sterk in Kinderopvang biedt deze coaching aan met een vaste coach die uw medewerkers begeleidt en ondersteunt op het gebied van VE-kwaliteit. Onze coach richt zich op het ontwikkelen van ontwikkelingsgericht werken, het vertalen van observaties naar haalbare doelen, het vergroten van didactische vaardigheden en educatief-pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers, de uitvoering van het VE-programma en de versterking van de ouderbetrokkenheid. Zo wordt er een verbinding gemaakt tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van uw kinderopvangorganisatie en de uitvoering van het VE-beleid op de werkvloer. Onze coaches voldoen aan de kwaliteitseisen van alle gemeentes van Nederland, waaronder Amsterdam.

Neem contact met ons op voor deskundig advies over kinderopvang - Sterk in Kinderopvang

Verbeter de pedagogische kwaliteit van uw kinderopvang met onze professionele pedagogische coaching voor uw medewerkers. Onze ervaren coaches bieden op maat gemaakte trainingen en begeleiding om uw medewerkers te ondersteunen bij het creëren van een stimulerende en veilige omgeving voor de kinderen. Ontdek hoe onze coaching uw medewerkers kan helpen groeien en de ontwikkeling van de kinderen kan bevorderen!

Voordelen externe coaching

Bij Sterk in Kinderopvang werken we met een team van ervaren coaches die gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Onze coaches hebben wekelijks intervisies waarbij ze geanonimiseerde casussen bespreken. Zo kunnen we de kwaliteit van onze coaching waarborgen.

Onze externe coaches hebben bovendien een objectievere kijk op de situatie dan interne coaches, omdat zij geen directe invloed hebben op het team. Hierdoor kunnen zij met een heldere blik uw medewerkers coachen op pedagogische kwaliteit en ontwikkeling.

Onze ervaring leert dat pedagogisch medewerkers zeer positief reageren op de aanwezigheid van een externe pedagogisch coach. Het feit dat deze persoon niet direct betrokken is bij de organisatie maakt het voor hen gemakkelijker om zich open te stellen en eventuele fouten te bespreken. Dit creëert een extra veilige omgeving waarin meer diepgaand gecoacht kan worden, wat leidt tot betere pedagogische kwaliteit op de groep. Hierdoor is er meer ruimte voor een kwaliteitsverbetering naar aanleiding van de coaching, wat resulteert in een hogere opbrengst van de coachingssessies.

Met onze geregistreerde coachingsuren kunt u moeiteloos aantonen dat uw organisatie aan de minimale eisen voor pedagogische coaching voldoet. Ons gestructureerde coachingsplan biedt helderheid over onze coachingmethodes en wordt vaak gewaardeerd door toezichthouders. Indien gewenst, geven we mondelinge toelichting over onze coaching aan de toezichthouder, zonder extra kosten voor u. Zo zorgen we samen voor transparantie en vertrouwen in de kwaliteit van uw kinderopvang.

Bij Sterk in Kinderopvang bent u verzekerd van continuïteit in uw coachingstraject. Door de inzet van ons team van coaches voorkomen we uitval bij ziekte of vakantie. Mocht uw vaste coach onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan zorgen wij voor een passende vervanger zodat uw pedagogisch medewerkers altijd de nodige ondersteuning ontvangen. Dit garandeert een gestroomlijnd coachingstraject zonder onderbrekingen.

Bij Sterk in Kinderopvang investeren we in de kennis en vaardigheden van onze coaches. Wij bieden hen een persoonlijk scholingstraject aan, zodat zij altijd up-to-date zijn. Onze coaches hebben tevens toegang tot onze pedagogische bibliotheek, abonnementen op vakbladen en verwerkingsmaterialen. Hierdoor kunt u besparen op kosten voor scholingen en studiedagen die u wel zou hebben voor een interne coach.

Bij Sterk in Kinderopvang bieden we onze coaches diverse materialen aan om coachproducten te creëren. Denk hierbij aan knutselmateriaal, foto- en videocamera’s, abonnementen op stockphotosites, online leeromgevingen, Kahoot-abonnementen en professionele kleurenprinters. Door deze voorzieningen te bieden bespaart u kosten.

Materiaal dat door onze coaches is vervaardigd, zoals informatiekaarten of posters, wordt ter beschikking gesteld aan alle coaches. Hierdoor hoeft u geen ontwerpkosten te betalen, wat aanzienlijk scheelt in arbeidskosten.

Indien u niet volledig tevreden bent over uw coach, kunt u eenvoudig overstappen naar een andere coach zonder vast te zitten aan een arbeidscontract. Dit biedt flexibiliteit en de mogelijkheid om te werken met een coach die beter aansluit bij uw behoeften en wensen.

Kleinere kinderopvangorganisaties waarbij de houder zelf de rol van pedagogisch coach op zich heeft genomen, blijken dit vaak beperkt vol te houden. Dit schept verwarring onder pedagogisch medewerkers en kan leiden tot uitstelgedrag door drukte op de werkvloer. Hierdoor komt de pedagogische coaching vaak in de knel, wat bijvoorbeeld bij een onverwacht bezoek van de GGD tot problemen kan leiden. Sterk in Kinderopvang biedt hiervoor een oplossing door professionele en ervaren pedagogisch coaches in te zetten die zorgen voor continuïteit en hoge kwaliteit.

Veel gestelde vragen...

In situaties waarin het organiseren van vervanging voor de coach niet haalbaar is, bieden wij verschillende coachingsvormen aan die uitstekend op de groep kunnen plaatsvinden. Zo is er altijd een passende oplossing voor uw organisatie. Onze coaches zijn getraind om de juiste coachingsvorm te selecteren die past bij de situatie en de behoeften van de pedagogisch medewerkers en de organisatie. Op deze manier kunt u ervan verzekerd zijn dat uw medewerkers de benodigde begeleiding en ondersteuning krijgen, ongeacht de omstandigheden.

Voor grotere organisaties kan externe coaching ook zeer interessant zijn. Sterk in Kinderopvang krijgt steeds meer aanvragen vanuit grotere organisaties, omdat wij altijd vervanging hebben en onze eigen pedagogisch coaches scholen. Dit bespaart niet alleen veel rompslomp, maar is ook financieel aantrekkelijk.

Het tarief is afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal FTE dat coaching nodig heeft, het aantal doelgroepkinderen op pijldatum 1 januari en uw specifieke coachingsbehoeften. Onze offerte wordt op maat gemaakt om aan uw behoeften te voldoen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.. 

Zeker weten! Onze coaches hebben allemaal een volledige opleiding voor pedagogische coaching afgerond en voldoen aan de extra eisen voor VE-coaching. Zo bent u verzekerd van gekwalificeerde en deskundige coaches.

Onze VE-coaches voldoen ook aan de afwijkende normen rondom VE in Amsterdam en mogen daarom ook in deze regio VE-coaching aanbieden. U kunt dus ook in Amsterdam gebruik maken van onze kwalitatieve coaching.

Wilt u meer weten?