logo sterk in kinderopvang

Maak duidelijke afspraken en voorkom conflicten en kosten met Sterk in Kinderopvang's afsprakenpakketten

Voorkom (juridische) conflicten en kosten door het vastleggen van duidelijke afspraken. Sterk in Kinderopvang biedt verschillende praktische en op maat gemaakte opties aan voor het vastleggen van afspraken, zoals personeelszaken, (infectie-) ziekte, oudercommunicatie, kindafspraken voor de BSO en voeding. Of kies voor een los sjabloon dat u zelf kunt aanpassen en bestellen in onze online winkel. Neem vandaag nog contact op om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen bij het vastleggen van afspraken voor uw kinderopvangorganisatie.

fVereenvoudig het inwerkproces met ons op maat gemaakte invulformulier voor nieuwe beroepskrachten

Invulformulieren personeelszaken

 • 1,5/2 uur voorgesprek
 • 5 uur ontwerpen invulformulieren op maat
 • 1 correctieronde

Nooit meer ontbrekende stukken of vertraging in het inwerkproces! Met ons op maat gemaakte invulformulier voor inwerkdocumenten zorgt u voor een gestroomlijnde onboarding-ervaring voor nieuwe beroepskrachten bij uw organisatie.

Effiënt en professioneel personeelsbeleid met onze invulformulieren voor de kinderopvang

Sterk in Kinderopvang biedt verschillende op maat gemaakte invulformulieren aan voor uw personeelszaken. Na een gesprek waarin uw processen in kaart worden gebracht, ontvangt u de volgende formulieren:

 • Checklist nieuwe beroepskracht
 • Checklist nieuwe stagiaire
 • Ethische code personeel
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan pedagogisch medewerker
 • Scholingsplan pedagogisch medewerker
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan beroepskracht in opleiding
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan beroepskracht in ontwikkeling
 • Sjabloon Inzetbaarheidsverklaring beroepskracht in opleiding/ontwikkeling

Met deze formulieren kunt u als ondernemer op gestructureerde wijze invulling geven aan uw personeelszaken. U verzekert zich van de benodigde documenten die niet alleen aan de gestelde eisen voldoen, maar ook passen bij de processen binnen uw organisatie.

Na ontvangst van de stukken heeft u de mogelijkheid om aan te geven wat u eventueel gewijzigd wilt hebben. Deze correcties zullen vervolgens worden doorgevoerd.

Wij leveren de documenten aan in het door u gewenste formaat: als Word-document of als (online) bewerkbaar PDF-bestand. Kies voor Sterk in Kinderopvang en bespaar uzelf tijd en moeite bij het opstellen van uw personeelsdocumenten. Neem vandaag nog contact met ons op.

Voldoe aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften met onze op maat gemaakte invulformulieren

Sterk in kinderopvang biedt een unieke service voor het maken van op maat gemaakte invulformulieren rondom (infectie)ziekten. Onze beleidsmedewerker zal in een gesprek uw processen in kaart brengen en op basis daarvan de volgende formulieren op maat maken:

 • Invulformulier allergieën
 • Invulformulier noodnummers bij calamiteiten
 • Toestemmingsformulier medicijnverstrekking
 • Afsprakenformulier bij mogelijke koortsstuipen
 • Afsprakenformulier bij anafylaxie
 • Overeenkomst voor ouders omtrent het wel of niet komen bij een (infectie)ziekte
 • Informatiebrief omtrent hoofdluis
 • Invulformulier open wonden
 • Invulformulier teken- en/of insectenbeet

En als u behoefte heeft aan een ander formulier, aarzel dan niet om dit aan te geven. Wij maken deze dan op maat voor u.

U ontvangt de formulieren in het door u gewenste formaat, of dit nu in Word is of als (online) bewerkbaar PDF-bestand. Na ontvangst heeft u de mogelijkheid om eventuele wijzigingen aan te geven, en wij zullen deze dan aanpassen.

Onze op maat gemaakte invulformulieren zijn ontworpen om u te helpen bij het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van uw organisatie. Ze zijn niet alleen eenvoudig in te vullen, maar ook gemakkelijk aan te passen aan uw specifieke behoeften. Neem contact met ons op om te beginnen met het op maat maken van uw invulformulieren.

Invulformulieren (infectie) ziekten

 • 1,5/2 uur voorgesprek
 • 5 uur ontwerpen invulformulieren op maat
 • 1 correctieronde

Creëer een veilige en vertrouwde omgeving met onze ethische code op maat

Invulformulieren Voeding

 • 1,5/2 uur voorgesprek
 • 5 uur ontwerpen invulformulieren op maat
 • 1 correctieronde

Onze invulformulieren bieden niet alleen een efficiënte oplossing voor het waarborgen van de voedselveiligheid en gezondheid van uw organisatie, maar ze creëren ook eenheid binnen uw team. Door het gebruik van uniforme invulformulieren worden procedures gestandaardiseerd en wordt er consistentie gecreëerd binnen uw team. Dit zorgt voor een gestroomlijnd en efficiënt proces.

Zorg voor uniformiteit en structuur met onze op maat gemaakte invulformulieren voor voeding

Op zoek naar op maat gemaakte invulformulieren rondom voeding? Onze beleidsmedewerker brengt uw processen in kaart en maakt op basis daarvan de volgende formulieren op maat:

 • Auditformulier kleine horeca instelling – kinderopvang
 • Invulformulier voeding en maaltijdbeleving
 • Informatiebrief voor ouders omtrent verjaardagen en traktaties
 • Invulformulier allergieën 
 • Invulformulier aanleveren moedermelk
 • Invulformulier poedermelk
 • Invul- en informatieformulier eerste voeding


En als u behoefte heeft aan een ander formulier, aarzel dan niet om dit aan te geven. Wij maken deze dan op maat voor u.

U ontvangt de formulieren in het door u gewenste formaat, of dit nu in Word is of als (online) bewerkbaar PDF-bestand. Na ontvangst heeft u de mogelijkheid om eventuele wijzigingen aan te geven, en wij zullen deze dan aanpassen.

Onze op maat gemaakte invulformulieren zijn ontworpen om de voedselveiligheid en de gezondheid van uw organisatie te waarborgen. Door uniforme invulformulieren te gebruiken, kunt u er zeker van zijn dat alle processen op dezelfde manier worden gevolgd. Daarnaast zijn de formulieren eenvoudig in te vullen en aan te passen aan uw specifieke behoeften. Neem contact met ons op om te beginnen met het op maat maken van uw invulformulieren en de veiligheid en gezondheid van uw organisatie te waarborgen.

Stroomlijn uw oudercommunicatieproces met onze op maat gemaakte formulieren

Heeft u moeite met het stroomlijnen van uw oudercommunicatie? Onze op maat gemaakte invulformulieren bieden de oplossing. Onze beleidsmedewerker zal in een gesprek uw processen in kaart brengen en op basis daarvan de volgende formulieren op maat maken:

 • Intakeformulier voor nieuwe ouders
 • Invulformulier wenafspraken
 • Invulformulier koppeling aan mentor
 • Invulformulier koppeling aan nieuwe mentor
 • Toestemmingsformulier overdracht naar basisschool
 • Toestemmingsformulier overdracht naar andere kinderopvang
 • Toestemming overleg met externe hulpverlener
 • Informatiebrief verjaardag en traktatie
 • Informatiebrief ouderafspraken (huisregels)
 • Informatiebrief meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Informatiebrief ouderrecht
 • Informatiebrief oudercommissie


U ontvangt de formulieren in het door u gewenste formaat, of dit nu in Word is of als (online) bewerkbaar PDF-bestand. En nadat u de stukken heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om eventuele wijzigingen aan te geven en zullen wij deze aanpassen.

Onze op maat gemaakte invulformulieren zijn ontworpen om uw oudercommunicatie te verbeteren. Met uniforme invulformulieren creëert u eenheid binnen uw team en zorgt u voor consistente communicatie met de ouders. Bovendien zijn ze eenvoudig in te vullen en aan te passen aan uw specifieke behoeften. Neem contact met ons op om te beginnen met het op maat maken van uw invulformulieren en uw oudercommunicatie te optimaliseren.

Invulformulieren oudercommunicatie

 • 1,5/2 uur voorgesprek
 • 5 uur ontwerpen invulformulieren op maat
 • 1 correctieronde

Maak uw oudercommunicatie persoonlijk en professioneel met onze op maat gemaakte invulformulieren

Kindcontracten BSO kinderen

 • 1,5/2 uur voorgesprek
 • 5 uur ontwerpen invulformulieren op maat
 • 1 correctieronde

Met onze op maat gemaakte invulformulieren voor gestructureerde BSO-afspraken zorgen wij voor een heldere communicatie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, wat zorgt voor een veilige en prettige BSO-ervaring voor alle betrokkenen.

Eenvoudige en visueel ondersteunde kindcontracten voor BSO-afspraken

Wilt u afspraken tussen pedagogisch medewerkers en BSO kinderen op een gestructureerde en begrijpelijke manier vastleggen? Onze beleidsmedewerkers maken invulformulieren op maat, speciaal ontwikkeld om deze afspraken in eenvoudige, begrijpelijke taal uit te leggen en visueel te ondersteunen.

Na een persoonlijk gesprek waarin uw processen en wensen in kaart worden gebracht, ontvangt u de volgende op maat gemaakte invulformulieren:

 • Kindcontract omgaan met pesten
 • Kindcontract buitenspelen
 • Kindcontract zelfstandig buitenspelen
 • Kindcontract zelfstandige deelname aan het verkeer
 • Kindcontract gebruik digitale middelen
 • Kindcontract eigen (speel)materialen bij de BSO
 • Kindcontract omgaan met materialen
 • Snijbewijs (gedrag tijdens eetmomenten)

Indien u behoefte heeft aan een ander formulier, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw beleid Veiligheid en Gezondheid, dan kunt u dit aangeven, en wij maken deze dan op maat voor u.

Nadat u de stukken heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om eventuele wijzigingen aan te geven, en wij zullen deze dan aanpassen. U kunt kiezen hoe u de documenten aangeleverd wilt hebben: in Word of als (online) bewerkbaar PDF-bestand.

Onze op maat gemaakte invulformulieren zijn ontworpen om afspraken tussen pedagogisch medewerkers en BSO kinderen op een gestructureerde en begrijpelijke manier vast te leggen. Door uniforme invulformulieren te gebruiken, creëert u eenheid binnen uw team en zorgt u voor consistente communicatie met de kinderen en hun ouders. Neem contact met ons op om te beginnen met het op maat maken van uw invulformulieren en uw afspraken op een gestructureerde en begrijpelijke manier vast te leggen.

Neem contact met ons op voor deskundig advies over kinderopvang - Sterk in Kinderopvang

Neem vandaag nog contact met ons op en laat onze beleidsmedewerkers u adviseren over hoe onze op maat gemaakte invulformulieren uw organisatie kunnen helpen bij het stroomlijnen van uw processen en het verbeteren van uw communicatie.