logo sterk in kinderopvang

Veel gestelde vragen rondom pedagogische coaching

Moet ik vervanging regelen als de pedagogisch coach op de groep komt?

Voor sommige coachvormen, zoals bijvoorbeeld video-interactiebegeleiding, is het inderdaad erg prettig als er vervanging aanwezig is. In situaties waarin het organiseren van vervanging voor de pedagogisch medewerker niet haalbaar is, bijvoorbeeld door personeelskrapte, bieden wij verschillende coachingsvormen aan die uitstekend op de groep kunnen plaatsvinden. Zo is er altijd een passende oplossing voor uw organisatie.

Onze coaches zijn getraind om de juiste coachingsvorm te selecteren die past bij de situatie en de behoeften van de pedagogisch medewerkers en de organisatie. Op deze manier kunt u ervan verzekerd zijn dat uw medewerkers de benodigde begeleiding en ondersteuning krijgen, ongeacht de omstandigheden.

Is externe pedagogische coaching ook interessant voor grotere organisaties?

Financieel aantrekkelijk

Voor grotere organisaties kan externe coaching ook zeer interessant zijn. Sterk in Kinderopvang krijgt steeds meer aanvragen vanuit grotere organisaties, omdat wij altijd vervanging hebben en onze eigen pedagogische coaches scholen. Dit bespaart niet alleen veel rompslomp, maar is ook financieel aantrekkelijk.

Inval pedagogisch coaches

Daarnaast worden onze pedagogische coaches soms ook ingezet ter vervanging van vaste pedagogische coaches die (tijdelijk) uitvallen. Als er een coachingsprogramma op de organisatie aanwezig is, nemen onze STERK-coaches deze werkwijze over.

Outsourcen

Het is tevens mogelijk om uw eigen pedagogische coaches te outsourcen.
Hierbij profiteert u van een aantal grote voordelen:

 • Uw pedagogische coach wordt volgens het scholingsplan van Sterk geschoold in pedagogiek, de Wet Kinderopvang en branche-informatie, zonder extra kosten.
 • Als uw pedagogische coach uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschap, zorgt Sterk in Kinderopvang voor vervanging.
 • De verloning verloopt via Sterk in Kinderopvang, wat u niet alleen tijd bespaart maar ook de arbeidsrisico’s voor u verlaagt.
 • Uw pedagogische coach kan kosteloos gebruikmaken van de STERK-coachmaterialen.
 • Indien uw pedagogische coach vervangen dient te worden, kunnen wij kosteloos de werving- en selectieprocedure voor u uitvoeren. Hierbij zullen wij een aantal kandidaten voor u selecteren die aan uw wensen voldoen, zodat u zelf een eindbeslissing kunt maken.

Zijn de coaches wel geschoold zoals de wet het voorschrijft?

Zeker weten! Onze coaches hebben allemaal een volledige opleiding voor pedagogische coaching afgerond. Daarnaast worden ze regelmatig extra bijgeschoold. De VE-coaches hebben daarnaast een VE scholing gevolgd zodat ze  voldoen aan de extra eisen voor VE-coaching. 

Bij Sterk in Kinderopvang bent u altijd verzekerd van gekwalificeerde en deskundige coaches.

Onze eigen vaste pedagogische coach staat soms op de groep, daarom moet ook zij geschoold worden. Bieden jullie deze dienst aan?

Jazeker. Voor de coach-de-coach bieden wij een pakket van 10 uur coaching per jaar aan. De tijden en data worden in onderling overleg afgesproken. Uiteraard ontvangt u hierover een urenregistratie en coachverslag(en). De inhoud van de coaching en de coachingsvormen zullen naar behoefte worden bepaald.

In Amsterdam gelden afwijkende normen rondom VE. Voldoen jullie hieraan?

Onze VE-coaches voldoen ook aan de afwijkende normen rondom VE in Amsterdam en mogen daarom ook in deze regio VE-coaching aanbieden. U kunt dus ook in Amsterdam gebruik maken van onze pedagogische coaching.

Wij maken geen gebruik van coaching via STERK in Kinderopvang, maar zijn wel geïnteresseerd in de coachmaterialen. Zijn deze beschikbaar voor ons?

Wij maken geen gebruik van coaching via STERK in Kinderopvang, maar zijn wel geïnteresseerd in de coachmaterialen. Zijn deze beschikbaar voor ons?

Het materiaal dat wij gebruiken is door ons zelf ontwikkeld, waarbij veel tijd, kennis en middelen zijn geïnvesteerd.

Op al ons materiaal rust auteursrecht. Het is nadrukkelijk verboden en strafbaar om dit te kopiëren of na te maken, zelfs als u het logo verwijdert.

Sommige coachingsmaterialen zijn echter te koop. U kunt bij ons terecht voor onder andere posters, ontwikkelingslijsten, observatiemethoden en spellen. Let wel, bepaalde materialen zijn exclusief beschikbaar voor onze vaste klanten, waarmee we zorgen voor unieke en waardevolle coaching voor onze trouwe clientèle.

Valt een teamtraining ook onder pedagogische coaching?

Ja, we hebben diverse pedagogische trainingen beschikbaar die onze coaches bij u op locatie kunnen geven. Het is ook mogelijk om met het hele team bij ons op locatie in Hillegom te komen voor de training(en). Beide vallen onder de pedagogische coachuren, waarbij wij geen extra kosten berekenen.

De teamtrainingen die onder pedagogische coaching vallen zijn:

 • How2talk2toddlers
 • Beleidscyclus Pedagogisch beleid (locatiespecifiek)
 • Speel-goed
 • Effectief Creatief
 • Meet Reggio
 • Constructief in gesprek met ouders
 • Pikler by Example
 • Rust in de tent
 • Werken met thema’s
 • Teamcommunicatie

 

De pedagogisch coach zal kosteloos zorgen voor alle materialen en hand-outs.

Indien de training bij u op locatie plaatsvindt, zal de pedagogisch coach een beamer en projectiescherm meenemen. Wij vragen u zelf voor stoelen en eventuele versnaperingen te zorgen. Tafels zijn vaak niet nodig, omdat de trainingen vooral interactief zijn.

Als u de training bij ons op locatie wilt volgen, dragen wij zorg voor thee en tussendoortjes. Voor de lunch vragen wij een kleine onkostenvergoeding.

*Gezien de hoeveelheid materialen is het enkel mogelijk deze trainingen bij ons op locatie te volgen.

Valt het leiden van een vergadering ook onder pedagogische coaching?

Pedagogische coaching richt zich op alle zaken die te maken hebben met pedagogiek.
Een kindbespreking of intervisie rondom een pedagogisch onderwerp vallen dus wel onder pedagogische coaching.
Een algemene teamvergadering of een vergadering over het beleid van veiligheid en gezondheid vallen niet onder pedagogische coaching.

Onze coach heeft speelmaterialen geleend zodat we ze kunnen uitproberen in de groep. Nu zijn we enthousiast! Kunnen we het bij jullie aanschaffen?

Onze coach heeft speelmaterialen geleend zodat we ze kunnen uitproberen in de groep. Nu zijn we enthousiast! Kunnen we het bij jullie aanschaffen?

Het klopt inderdaad dat pedagogisch coaches soms materialen meenemen die organisaties kunnen lenen om uit te proberen. Hier zit altijd een pedagogisch doel achter. Wij zijn geen speelgoedwinkel of meubelleverancier. Het materiaal dat wij uitlenen, verkopen wij dan ook niet.

We lenen geen materiaal uit waar wij zelf niet achter staan. Wij krijgen niet betaald om bepaald materiaal of leveranciers onder de aandacht te brengen. Wij lenen materiaal uit omdat wij geloven dat sommige materialen de kwaliteit van kinderopvang kunnen verhogen of het werk voor de pedagogisch medewerker makkelijker of aantrekkelijker maken. Doordat u het kunt lenen, kunt u eerst rustig uitproberen of het werkelijk een toevoeging voor uw organisatie is voordat u tot aankoop overgaat. Dit is puur een service.

Vaak kan uw pedagogisch coach u wel vertellen waar het materiaal onder andere te koop is.

Ik begreep dat onze pedagogisch medewerkers gratis pedagogische boeken bij jullie kunnen lenen. Hoe zit dat?

Dat klopt! Klik hier voor de boekenlijst. 

Als de pedagogisch medewerker zijn of haar keuze voor een boek mailt, belt of whatsappt, neemt de pedagogisch coach het boek (mits het nog beschikbaar is) mee naar de locatie. De volgende keer neemt ze het boek weer mee terug. 

Het lenen van de boeken is kosteloos. De maximale uitleentijd is twee maanden.

Hoe kunnen onze pedagogisch medewerkers contact opnemen met de pedagogisch coach?

Iedere pedagogisch coach heeft een eigen zakelijke computer en telefoon. Pedagogisch medewerkers kunnen rechtstreeks met de coach bellen, mailen of whatsappen.

We moedigen pedagogisch medewerkers aan om vooral tussentijds contact op te nemen met de pedagogisch coach bij vragen en niet te wachten tot de pedagogisch coach op locatie is. Soms zit daar namelijk een maand tussen. Vaak is het heel goed mogelijk om vragen via mail, whatsapp of telefonisch te beantwoorden. Als dit wenselijker is, kunnen we altijd een Teamsmeeting of een tussentijds locatiebezoek inplannen.

Sommige organisaties vinden het prettig om een teamapp rondom pedagogische vragen aan te maken. Op deze manier kunnen pedagogisch medewerkers snel en laagdrempelig vragen stellen aan de pedagogische coach. Dit is ook een manier om van elkaar te leren. Onze pedagogische coaches nemen hier graag zitting in. Zij beantwoorden de vragen overdag en op hun werkdagen. Of dit bij uw organisatie past, bepaalt u zelf.

 

Op welke manier wordt de coaching geëvalueerd?

We starten met een startgesprek. Hierbij gaat de pedagogische coach in gesprek naar aanleiding van een startmeting op de groepen. Ze bespreekt haar bevindingen met de houder of leidinggevende (aan u de keuze) en inventariseert de coachingsbehoeften. Aan de hand hiervan wordt het concept-coachplan gemaakt. Na akkoord van de houder/leidinggevende wordt het coachplan definitief. In de bijlage van het coachplan staan naast de coachdata ook de evaluatiemomenten. Er is een tussentijdse en eindevaluatie met de houder/leidinggevende. Natuurlijk bent u niet verplicht om de evaluatiemomenten af te wachten. Neem gerust contact op met uw pedagogische coach voor extra evaluatiemomenten. Sommige organisaties vinden het bijvoorbeeld fijn om voor aanvang van iedere coachingsessie even de actuele zaken door te nemen en samen met de pedagogische coach te bepalen waar de focus op komt te liggen.

Naast evaluatie met de pedagogische coach vindt er ook (minimaal één keer per jaar) een evaluatie plaats met uw administratieve contactpersoon van STERK in Kinderopvang. Hij of zij evalueert met u uw ervaring en tevredenheid rondom de diensten van STERK. Aan de hand hiervan kunnen er ook diensten of uitvoering van diensten gewijzigd worden. U kunt uiteraard te allen tijde contact opnemen met uw contactpersoon indien u een klacht heeft en/of een wijziging wenst.

De GGD heeft een vraag over de pedagogische coaching. Wat nu?

Geen probleem. U kunt het beste direct contact opnemen met uw pedagogische coach of onze administratie via het algemene nummer.
Uw pedagogisch coach zal vervolgens de benodigde stappen ondernemen om contact op te nemen met de GGD-inspecteur en alle vragen te beantwoorden. Dit soort situaties komt regelmatig voor, dus we zijn goed voorbereid om hiermee om te gaan.

Sommige pedagogisch medewerkers hebben de pedagogische coaching harder nodig dan anderen. Houden jullie hier rekening mee?

Jazeker. Wij verdelen de coachinguren op basis van de informatie die we van u als houder of manager ontvangen, evenals de input van de pedagogisch medewerkers zelf. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige medewerkers slechts vijf uur pedagogische coaching per jaar nodig hebben, terwijl anderen tot vijftien uur kunnen ontvangen. Volgens de Wet Kinderopvang is het toegestaan de uren (standaard 10 uur per medewerker) flexibel te verdelen, afhankelijk van de individuele behoefte, zolang het totale aantal uren maar wordt ingevuld.