Search
logo sterk in kinderopvang

Stagiaire pedagogisch coach en beleidsmedewerker

Gezocht: de leukste pedagogisch coach en beleidsmedewerker stagiaire Wij zijn op zoek naar een stagiaire pedagogisch coach en beleidsmedewerker die nog bezig is met zijn of haar opleiding pedagogiek, pedagogisch management kinderopvang of manager kinderopvang. Bruis jij van de energie en heb jij affiniteit met de kinderopvang, pedagogische kwaliteit, beleidsstukken en wetgeving kinderopvang? Dan hebben […]

Pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Vacatures1

Bedrijfsomschrijving Sterk in kinderopvang is een adviesbureau voor de kinderopvang. Sterk in kinderopvang heeft als doel kleine kinderopvangorganisaties een helpende hand toe te reiken, waardoor de kinderopvang zich kan blijven ontwikkelen, groeien en verbeteren. Het beoogde doel van deze helpende hand is het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit binnen de kinderopvang. Er worden diverse […]

Begeleiden van interacties

Begeleiden van interacties

Algemene beschrijving Het begeleiden van interacties draait om het faciliteren van de (verbale en non-verbale) communicatie tussen de kinderen onderling.  Belang voor kinderen Omdat de onderlinge interactie tussen kinderen een positief en een negatief effect kunnen hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat deze goed wordt begeleid zodat voor een positief […]

Ontwikkelings-
stimulering

Ontwikkelingsstimulering

Algemene beschrijving Ontwikkelingsstimulering is het uitdagen van het kind, op een manier die aansluit op de interesses, het niveau en tempo en het potentieel van het kind. Belang voor kinderen Kinderen ontwikkelen zich op verschillende vlakken tegelijk. Deze vlakken zijn ontwikkelingsgebieden en hierin zijn de volgende te onderscheiden: lichamelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. […]

Structuur en grenzen stellen

Structuur en grenzen stellen

Algemene beschrijving En gestructureerde omgeving voor kinderen brengt duidelijkheid voor kinderen. Structuur betekend hierin een vaste volgorde van handelingen. Hierbij kan gedacht worden aan een dagritme een vast ritueel voor het eten of een bepaald liedje voordat er geslapen gaat worden.  Grenzen stellen gaat om het op een effectieve en positieve manier richting geven aan […]

Praten en uitleggen

Praten en uitleggen

Algemene beschrijving Praten en uitleggen gaat om het bieden van een rijk taalaanbod, het stimuleren van de taalontwikkeling en het geven van feedback die passend is bij de uitingen van het kind. Met passende feedback wordt bedoeld dat de uitingen van het kind worden aangevuld met extra informatie en dus met extra taal.  Belang voor […]

Respect voor de autonomie

Respect voor de autonomie

Algemene beschrijving Autonomie is het recht om zelf te bepalen wat je doet. Respect voor de autonomie hebben betekent dat je respect hebt voor wie het kind, wat het wil en voor de eigenheid van het kind. Anders gezegd wordt er open gestaan voor de zienswijze van het kind en wordt er ruimte geboden aan […]

Sensitieve responsiviteit

Sensitieve responsiviteit

Algemene beschrijving Sensitieve responsiviteit betekent vrij vertaald op een positieve manier (sensitief) reageren op de signalen (responsiviteit) die kinderen geven of anders gezegd het herkennen en inspelen op de signalen van het kind. Belang voor kinderen Het belang van sensitieve responsiviteit bij kinderen is zorgen voor fysieke en emotionele veiligheid. Het oppikken van signalen zorgt […]